.

Chuyển đổi 450ha diện tích đất lúa hè thu sang trồng màu

Thứ Hai, 06/10/2014, 07:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT cho biết, vụ hè thu năm 2014 toàn tỉnh chuyển đổi được 450ha diện tích đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang sản xuất màu tập trung, một số mô hình đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao.

a
Nông dân xã Hiền Ninh, Quảng Ninh tích cực phát triển cây ngô.

Cụ thể: huyện Lệ Thuỷ chuyển đổi 91ha đất lúa ở 8 xã vùng trung du, thiếu nước sang trồng đậu xanh. Số diện tích chuyển đổi được huyện hỗ trợ 100% về giống, phân bón, khoa học kỹ thuật và thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả, mỗi ha cho thu nhập cao hơn trồng lúa 20 triệu đồng.

Huyện Tuyên Hoá chuyển đổi 36ha đất lúa thiếu nước sang trồng ngô vụ hè thu, năng suất bình quân đạt 34,8 tạ/ha; huyện Quảng Trạch chuyển đổi gần 100ha đất lúa sang trồng khoai lang và rau xanh, khoai lang đạt 57 tạ/ha; huyện Bố Trạch chuyển được 85ha sang trồng đậu xanh và rau màu...

H.Q