.

Minh Hóa: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

Thứ Sáu, 12/09/2014, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020).

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh-tế xã hội 5 năm (2016-2020); lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020); nghe dự thảo đề cương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); hướng dẫn tổng hợp biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; từ đó xác định mục tiêu, định hướng phát triển của kế hoạch 5 năm (2016-2020) và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020).

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) mang tính định hướng, quyết định sự phát triển kinh tế của huyện.

Vì vậy, UBND huyện Minh Hóa yêu cầu các xã, thị trấn cần tập trung nghiên cứu, đóng góp vào hai dự thảo do UBND huyện xây dựng để sớm ban hành thực hiện; đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) thuộc đơn vị và địa phương mình theo đúng thời gian quy định.

Quỳnh Thư
 (Đài TT-TH Minh Hóa)