.

Giao trên 7.000ha đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 18/08/2014, 15:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời gian qua, công tác giao đất giao rừng, bảo đảm đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp chính quyền tỉnh ta triển khai quyết liệt.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức giao 2.187ha đất sản xuất nông nghiệp cho 2.650 hộ (bình quân 0,84ha/hộ) và hơn 5.520ha đất lâm nghiệp cho 2.533 hộ (bình quân 2,2ha/hộ), góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

H.Trà