.
Chung sức xây dựng nông thôn mới:

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh: Khi người dân là chủ thể

Thứ Năm, 07/08/2014, 07:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Ninh triển khai thực hiện khá hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Bài học được rút ra là, sự vận động liên tục, hợp lý, hợp tình đã thuyết phục người dân cùng chính quyền các cấp vào cuộc một cách mạnh mẽ. Khi người dân đã thông, bà con dù nghèo cũng không tiếc công, tiếc của mà đóng góp hết mình vì sự phát triển chung.

Chậm và chắc

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Huyện ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04/NQ-HU về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Từ đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn tổ chức quán triệt nghị quyết của Huyện ủy và các văn bản từ Trung ương, của tỉnh đến tận cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; đồng thời xác định những nội dung tiêu chí, chọn cơ sở điểm để tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Trên cơ sở các nội dung tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, huyện Quảng Ninh lồng ghép và tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong, nhân dân nâng cao nhận thức về chương trình xây dựng NTM, xác định vai trò chủ thể, từ đó hưởng ứng tích cực.

Từ năm 2011 đến nay, Quảng Ninh huy động gần 413 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội tại địa bàn 14 xã, trong đó nhân dân đóng góp 144,186 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư cho NTM 77,263 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 37,413 tỷ đồng). Từ nguồn vốn trên, huyện đã xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa 65 công trình trường học; bê tông hóa 66,375km đường giao thông; kiên cố hóa 14,513km kênh mương; xây dựng và nâng cấp 15 chợ; xây dựng và nâng cấp 12 công trình nước sinh hoạt...

Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, một nội dung quan trọng trong xây dựng NTM ở Quảng Ninh.
Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, một nội dung quan trọng trong xây dựng NTM ở Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chương trình, dự án và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích nhân dân mở rộng ngành nghề truyền thống, dịch vụ mua bán nhỏ, các loại hình dịch vụ trong nông nghiệp; mô hình liên kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm đầu tư phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình cánh đồng mẫu lớn...

Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay: Nhờ người dân hiểu được tầm quan trọng của chương trình và tích cực tham gia, đồng thời các cơ quan, đơn vị, đoàn thể hăng hái thực hiện các nội dung trong phong trào xây dựng NTM... Vì vậy, đến 30-6-2014, Quảng Ninh đã có 1 xã đạt 16/19 tiêu chí NTM (Lương Ninh), 1 xã đạt 15 tiêu chí (Vĩnh Ninh), 1 xã đạt 14 tiêu chí (Hàm Ninh), 2 xã đạt 12 tiêu chí (Võ Ninh, Hiền Ninh) và 3 xã đạt 11 tiêu chí (Xuân Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh).

Không nóng vội, đốt cháy giai đoạn trong quy định khung thời gian thực hiện; không vận dụng máy móc, rập khuôn trong thực hiện, huyện Quảng Ninh xây dựng NTM với cách làm của riêng mình, kế thừa các cốt vật chất có từ trước: đồng- đồi- điện- đường- xưởng- trường- trạm- chợ; phát huy nội lực, thu hút ngoại lực...từng bước tiến chậm, tiến chắc, bền vững.

Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

Phát huy dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là hướng đi xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM tại Quảng Ninh và thể hiện rõ qua những địa phương đạt cơ bản các tiêu chí về NTM như Lương Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Hiền Ninh...

Ông Văn Viết Minh, Bí thư Đảng ủy xã Lương Ninh cho biết: “Đảng bộ có 17 chi bộ cơ sở trong đó có 5 chi bộ cơ quan, trường học, y tế. Sau khi tiếp nhận chủ trương xây dựng NTM, Đảng bộ đã ban hành nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015, đồng thời xây dựng chương trình hành động cho riêng địa phương mình, phát động trong toàn đảng bộ, đảng viên tiên phong chung sức xây dựng NTM.

Nội dung quan trọng nhất Đảng bộ quán triệt đến tận chi bộ cơ sở: xây dựng NTM không phải bằng áp đặt, duy ý chí. Ý Đảng lòng dân đồng thuận tuyệt đối chúng tôi mới triển khai. Nơi nào còn bất đồng, dù là một ý kiến chúng tôi tiếp tục kiên trì vận động. Khi người dân đã thông, bà con không tiếc công, tiếc của, chung sức chung lòng xây dựng NTM và đã đóng góp trên 70% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở".

Ông Lê Thế Triển, Chủ tịch UBND xã Lương Ninh chia sẻ: “Nhờ tuyên truyền, vận động tốt mà trong những năm qua, toàn xã đã có 108 hộ dân hiến 2.374m3 đất; chặt bỏ nhiều cây ăn quả, tường rào, cổng... giải phóng mặt bằng triển khai các công trình giao thông, thủy lợi. Bà con đều quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM".

Để xây dựng thành công xã điểm về NTM, cấp ủy, chính quyền xã Lương Ninh vận động nhân dân thực hiện lần lượt 19 tiêu chí, nhất là phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, không ôm đồm, đầu tư dàn trải. Để thực hiện việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường giao thông, trước tiên địa phương phải sử dụng một số diện tích đất, đồng thời tiến hành giải tỏa nhiều cây cối, tường rào... của bà con trong phạm vi tuyến đường đi qua, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều gia đình. Tuy nhiên, do nhận thức được lợi ích chung, người dân đã đồng tình và sẵn sàng hiến đất, tường rào... để tuyến đường sớm được thi công.

Hoàn thành những mét đường giao thông nông thôn cuối cùng tại xã Lương Ninh.
Hoàn thành những mét đường giao thông nông thôn cuối cùng tại xã Lương Ninh.

Tin vui đến với huyện Quảng Ninh khi xã Lương Ninh sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào ngày 30-8, vượt thời gian một tháng so với yêu cầu.

Dân vững tin xây dựng NTM

Theo kế hoạch, năm 2014, Quảng Ninh có 1 xã là Lương Ninh được công nhận xã hoàn thành xây dựng NTM; hai xã Hàm Ninh và Vĩnh Ninh đạt xã nông thôn mới vào năm 2015, những xã còn lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020, huyện cơ bản đạt chuẩn NTM.

Huyện Quảng Ninh sẽ lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trong điều kiện cho phép về nguồn lực; đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư trên địa bàn để thực hiện các tiêu chí, trong đó ưu tiên các công trình cần thiết phục vụ cộng đồng, sản xuất,  văn hóa, nước sạch, vệ sinh môi trường...

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung: lúa chất lượng cao, rau sạch.... Khai thác có hiệu quả ao hồ mặt nước nuôi trồng thủy sản ngọt, lợ và nuôi tôm trên cát; phát triển khai thác đánh bắt hải sản xa bờ.  Mở mang và phát triển các ngành nghề nông thôn, chú trọng khôi phục các ngành nghề truyền thống.

Phát triển và nâng cao hiệu quả HTX, tổ hợp tác, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế... Để phong trào xây dựng NTM là phong trào chung toàn dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và mang tính bền vững.

Hương Trà