.

Đình hoãn, giản tiến độ thực hiện 55 công trình

.
10:01, Thứ Ba, 11/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 9 tháng và quý 4 năm 2011. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính, 9 tháng đầu năm 2011, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện được 3.954 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thu ngân sách tỉnh chưa đạt dự toán đề ra là do các doanh nghiệp Nhà nước không đạt chỉ tiêu giao nộp thuế, dự ước thu hụt khoảng 43 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 3.095 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã tiết kiệm chi ngân sách 23,8 tỷ đồng; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển các công trình, dự án với tổng số tiền 87,5 tỷ đồng; đình hoãn, giản tiến độ thực hiện 55 công trình với tổng số tiền là 137 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Tài chính trong việc bảo đảm thu, chi ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2011; đồng thời yêu cầu ngành cần tập trung thực hiện kiểm soát chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ, trong đó thực hiện theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm kinh phí cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra; điều hành thu, chi ngân sách hợp lý theo đúng kế hoạch đã phê duyệt; phấn đấu thu ngân sách theo dự kiến, đặc biệt có biện pháp tích cực thu ngân sách ngoài quốc doanh; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế nhằm tạo nguồn thu ổn định, bền vững; rà soát lại các khoản phí và lệ phí để có mức điều chỉnh hợp lý; theo dõi diễn biến và có đề xuất kịp thời về giá cả thị trường vào dịp cuối năm, nhất là các mặt hàng thiết yếu...

                                                                                                  N. L

,