Thu hồi giấy phép hoạt động của 33 doanh nghiệp

Cập nhật lúc 10:02, Thứ Ba, 11/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những tháng đầu năm 2011, ngành chức năng trong tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 33 doanh nghiệp.

Trong đó có 21 doanh nghiệp giải thể, 8 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động và 4 doanh nghiệp do vi phạm pháp luật.

Cùng với việc thu hồi giấy phép, các ngành chức năng cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 337 doanh nghiệp, cụ thể có 53 doanh nghiệp tư nhân, 116 công ty TNHH 2 thành viên, 136 công ty TNHH 1 thành viên và 32 công ty cổ phần.

                                                                                                             V. P


,
.
.
.