icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

  • 15:14 | Thứ Sáu, 16/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN Quảng Bình trong tình hình mới”.
 
Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; cụ thể: Hệ thống hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về hoạt động của các cấp Hội LHPN; làm rõ những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của Hội LHPN tỉnh; đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra về chất lượng hoạt động của Hội LHPN tỉnh; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội LHPN tỉnh trong tình hình mới; đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN trong giai đoạn hiện nay; kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN cấp tỉnh, thành phố nói chung, của Hội LHPN Quảng Bình nói riêng.
 
Bà Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ nhiệm đề tài, cho biết: Trong thời gian 18 tháng, Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành các nội dung đề ra. Nhiệm vụ gồm có 3 chương làm nổi bật và đã đúc kết được các vấn đề, gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động Hội LHPN; thực trạng hoạt động Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh; quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Hội LHPN huyện Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển quê hương.
Hội LHPN huyện Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển quê hương.
Qua nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của nhiệm vụ; góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động của tổ chức Hội LHPN, là tài liệu có giá trị tham khảo trong cả hệ thống hội.

Nhiệm vụ đã đưa ra những nhóm giải pháp, như: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; kiện toàn tổ chức; thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Quảng Bình; đẩy mạnh công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ; xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức hoạt động của Hội LHPN; duy trì và mở rộng các phương thức hoạt động; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN...

Đồng thời với việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp, Hội LHPN tỉnh cũng vận dụng lý luận vào thực tiễn, phối hợp với chính quyền, các tổ chức trong triển khai các đề án, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương về tận cơ sở các huyện, thị xã, thành phố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội một cách thực chất và hiệu quả.

“Nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ trong tình hình mới, những năm qua, phụ nữ huyện Quảng Ninh đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo lồng ghép các đợt sinh hoạt hội, các tổ, nhóm, câu lạc bộ với việc vận dụng linh hoạt các nội dung, sáng tạo các hình thức hoạt động... nhằm tổ chức học tập và phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực góp phần xây dựng người phụ nữ yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu. Nhờ vậy trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện”, bà Dương Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Ninh cho hay.

“Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đã được Hội LHPN tỉnh nghiên cứu sẽ là nguồn đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn hiện các nguyên tắc, nội dung về nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN tỉnh trong tình hình hiện nay. Đồng thời, đó cũng là các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN Quảng Bình nhằm tạo ra những chuyển biến từ trong nhận thức đến việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội LHPN tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Đặc biệt các giải pháp có giá trị phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, để hoạt động Hội LHPN tỉnh xứng tầm với vai trò, vị trí, đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ cả nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”, bà Nguyễn Minh Tâm khẳng định.
 
Hương Trà

tin liên quan

Nghiên cứu: Uống trà giúp giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen uống nhiều trà (tối thiểu 2 tách trà mỗi ngày) sẽ giúp giảm từ 9-13% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào so với những người không uống trà.

Tạo sức bật cho nông nghiệp phát triển

(QBĐT) - Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa có những bước chuyển biến tích cực với sự xuất hiện của nhiều mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất. 

Kháng cáo không thành, Google nhận án phạt hơn 4 tỷ USD của EU

Tòa án sơ thẩm châu Âu nhất trí với quyết định của Ủy ban châu Âu về cáo buộc Google áp đặt những hạn chế bất hợp pháp đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android.