.

Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh du lịch

.
07:06, Thứ Năm, 24/12/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 22-12, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”, do Thượng tá, Tiến sỹ Hoàng Giang Nam, Trưởng phòng PX05 chủ nhiệm đề tài. 
 Thượng tá, Tiến sỹ Hoàng Giang Nam, chủ nhiệm đề tài báo cáo quá trình nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu.
Thượng tá, Tiến sỹ Hoàng Giang Nam, chủ nhiệm đề tài báo cáo quá trình nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu.
Sau thời gian triển khai thực hiện, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phạm vi nghiên cứu, như: hoạt động của các đối tượng lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động công tác bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình của các lực lượng chức năng… đã được khảo sát, đánh giá, tổng kết một cách tỉ mỉ, công phu, khoa học, làm rõ nhận thức cơ bản và những vấn đề có liên quan đến bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Từ đó, đề tài chỉ ra kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
Thành công của đề tài góp phần bổ sung, cung cấp luận cứ khoa học về đảm bảo an ninh du lịch nói chung và an ninh du lịch trên địa bàn Quảng Bình nói riêng cho các lực lượng chức năng; xây dựng các chỉ dẫn khoa học cho hoạt động thực tiễn bảo đảm an ninh du lịch ở Quảng Bình.
 
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao giá trị khoa học của đề tài và đóng góp một số ý kiến bổ sung để đề tài được hoàn thiện, đầy đủ và chính xác nhất.
 
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
 
Ngô Quang Văn
 
 
,