.

Chuyển giao ứng dụng kết quả 23 đề tài, dự án nghiên cứu KH-CN

.
08:18, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa tổ chức lễ chuyển giao 23 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho các đơn vị, sở, ban, ngành liên quan nhằm ứng dụng vào thực tiễn đời sống.
 Lễ hội cầu ngư của ngư dân miền biển tỉnh Quảng Bình được nghiên cứu, chuyển giao để bảo tồn và phát triển.
Lễ hội cầu ngư của ngư dân miền biển tỉnh Quảng Bình được nghiên cứu, chuyển giao để bảo tồn và phát triển.
Tại lễ chuyển giao, đã có 12 đề tài, dự án và 11 mô hình được chuyển giao. Một số đề tài, dự án được chuyển giao như: “Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” được chuyển giao cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình; “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các địa bàn trong vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” được chuyển giao cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình” được chuyển giao cho Sở Du lịch; “Nghiên cứu, định hướng bảo tồn lễ hội cầu ngư của ngư dân miền biển tỉnh Quảng Bình” chuyển giao cho Sở Văn hóa-Thế thao và UBND thành phố Đồng Hới…
 
Một số mô hình KH-CN gồm: “Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)” đã được chuyển giao cho Sở Công thương; “Nghiên cứu bổ sung và biên soạn Lịch sử HĐND tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2011 và hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2016” được chuyển giao cho Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Bình; “Trồng thử nghiệm giống táo lai 05 trên vùng đất cát” chuyển giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Ninh; “Nuôi cá thát lát trong ao đất” được chuyển giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lệ Thủy…
 
Trong thời gian tới, Sở KH-CN sẽ tiếp tục chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tính ứng dụng cao cho các sở, ban, ngành, địa phương để ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn.
 
T. Hoa
,