.

[Infographics] Giáo dục thời 4.0 thay đổi như thế nào?

.
14:17, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 không chỉ làm biến chuyển sâu sắc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế… mà còn làm thay đổi rõ rệt cách vận hành của hệ thống giáo dục.
Theo TTXVN/Vietnam+
,