.

Thử nghiệm trồng cây chà là trên đất cát ven biển và phát triển giống cam voi bản địa ở Tuyên Hóa

.
08:19, Chủ Nhật, 14/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội đồng Khoa học cấp tỉnh vừa xét duyệt thực nghiệm hai mô hình “Trồng chà là trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình” và “Phát triển giống cam voi bản địa trên địa bàn huyện Tuyên Hoá”.

Cây cam voi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa hiện đang bị thoái hóa giống và thu hẹp diện tích.

Cây cam voi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa hiện đang bị thoái hóa giống và thu hẹp diện tích.

Theo đó, mô hình “Trồng chà là trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình” đã được giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Bình chủ trì thực hiện. 500 cây chà là sẽ được trồng trên diện tích 1 ha ở vùng đất cát ven biển tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới.

Việc trồng cây chà là trên đất cát ven biển không chỉ làm cây cảnh, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn cho thu hoạch quả. Trong thời gian 24 tháng, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2021, đơn vị chủ trì phải tiến hành mua hạt giống về ươm, chăm sóc, trồng và theo dõi đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, sâu bệnh và khả năng chống gió bão, hiệu quả kinh tế để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp nhằm khuyến cáo nhân rộng ra vùng đất cát ven biển trên toàn tỉnh.

Còn mô hình “Phát triển giống cam voi bản địa trên địa bàn huyện Tuyên Hoá” sẽ được giao cho Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp và xây dựng Tiền Phong thực hiện nhằm bảo tồn và phát triển mở rộng diện tích cây cam voi trên địa bàn huyện, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tạo sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu của huyện Tuyên Hóa. 

Cũng trong thời gian 2 năm, đơn vị thực hiện phải bảo tồn được 200 cây giống cam voi, từ đó nhân giống bằng biện pháp chiết cành để trồng mới trên diện tích 1 ha tại 5 hộ dân của xã Nam Hóa (Tuyên Hóa). Đồng thời, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, sâu bệnh và chất lượng quả ở cây mẹ để chọn lọc chiết cành giống có chất lượng tốt. Ngoài ra, đơn vị thực hiện phải hoàn thiện quy trình kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế để khuyến cáo nhân rộng trên vùng đất đồi của huyện Tuyên Hóa.

Thanh Hoa

,