.

Tập huấn chương trình giảm phát thải của Việt Nam cho cộng đồng địa phương

.
08:14, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-4, tại thị trấn Đồng Lê, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD) phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn chương trình giảm phát thải của Việt Nam, xác định khoảng trống năng lực của cộng đồng địa phương.

Khóa tập huấn về Chương trình giảm phát thải của Việt Nam cho cộng đồng địa phương do Trung tâm CIRD tổ chức tại Tuyên Hóa.
Các đại biểu tham dự khóa tập huấn.
Tham gia khóa tập huấn có hơn 50 người, trong đó có 20 thành viên là nữ giới, chủ yếu là người dân địa phương sống ở các xã Lâm Hóa, Đồng Hóa và Thạch Hóa (Tuyên Hóa). Đây là hoat động nằm trong khuôn khổ dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện chương trình giảm phát thải của Việt Nam (ER-P)”. Dự án do Tổ chức mạng lưới nông nghiệp bền vững và nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Á (ANSAB-Nepal) tài trợ. Trung tâm CIRD đang hợp tác với Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) điều phối và thực hiện dự án này.
 
Chương trình giảm phát thải của Việt Nam xác định việc chuyển đổi rừng như một động lực chính của nạn phá rừng và suy thoái rừng. Những tác động rất lớn sẽ là kết quả của cả hai chuyển đổi kế hoạch và không có kế hoạch của rừng tự nhiên cho các đồn điền, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, phát triển khác và khai thác gỗ. Nạn phá rừng, suy thoái rừng và khai thác gỗ trái phép từ các cuộc chuyển đổi rừng dẫn đến các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường, đặc biệt đối với các cộng đồng dựa vào rừng dễ bị tổn thương.
 
Mục đích của khóa tập huấn là nhằm nâng cao năng lực của các cộng đồng địa phương về giảm phát thải, nội dung chương trình ER-P và các hợp phần/hoạt động cần có sự tham gia của người dân; xác định khoảng trống ưu tiên (năng lực, môi trường thuận lợi...) để người dân tham gia vào ER-P, cụ thể là hoạt động giám sát độc lập thay đổi rừng do các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương thực hiện, cũng như đề xuất khắc phục những khoảng trống đó. 
 
Từ kết quả tập huấn này, Trung tâm CIRD với tư cách là đối tác của Trung tâm SRD sẽ lập kế hoạch cho việc tổ chức cuộc họp đối thoại với các nhà hoạch định chính sách của tỉnh (chính quyền, các ngành, huyện, tổ chức xã hội…) trong hội nghị tiếp theo.
 
Phan Phương
,