.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

.
09:25, Thứ Hai, 08/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, cùng với hoạt động thanh tra, kiểm tra về chất lượng và việc chấp hành pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực về điện, xăng dầu, taximet, môi trường, Trung tâm Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ về kỹ thuật, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khoa học - công nghệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Trung tâm Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) có chức năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động khoa học khác theo quy định. Những năm qua, trung tâm đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ đo lường, thử nghiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Năm 2018, trong công tác phân tích thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, ở lĩnh vực hóa sinh môi trường, trung tâm đã phân tích thử nghiệm được 3.100 mẫu các loại phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Trong đó, phân tích, thử nghiệm 3.027 mẫu thuộc các lĩnh vực môi trường, nước sinh hoạt, phân bón, thức ăn chăn nuôi, cao su thực phẩm, thủy sản, nhiên liệu khoáng sản, xi măng...; thực hiện 12 mẫu phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng theo TCCS 13:2013/SG của Công ty Sông Gianh; 61 mẫu sản phẩm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng liên quan.
 
Ngoài ra, trung tâm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động tư vấn môi trường. Trong năm, trung tâm đã thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường cho 21 dự án; giám sát môi trường cho 140 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh như Nhà máy xi măng Sông Gianh, Nhà máy Clinke Văn Hóa, Nhà máy xi măng Áng Sơn, Nhà máy gỗ xuất khẩu Phú Quý, Nhà máy phân bón NPK Sao Việt, Nhà máy phân bón Sông Gianh, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh…
 
Ở lĩnh vực thử nghiệm cơ điện, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình, trung tâm đã thực hiện thử nghiệm được 14.684 mẫu, bao gồm các mẫu: sắt, thép xây dựng, xi măng, bê tông, gạch, ngói, đất sét nung, chất lượng công trình xây dựng, chất lượng công trình giao thông.
Cán bộ Trung tâm Kỷ thuật-Đo lường-Thử nghiệm kiểm tra chất lượng ống cống bê tông ly tâm trong công trình giao thông vận tải.
Cán bộ Trung tâm Kỷ thuật-Đo lường-Thử nghiệm kiểm tra chất lượng ống cống bê tông ly tâm trong công trình giao thông vận tải.
Công tác kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo đã được thực hiện tốt, giúp công tác đo lường được thống nhất và chính xác, công bằng trong mua bán, giao nhận hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh…
 
Trong năm 2018, trung tâm đã thực hiện việc kiểm định và hiệu chuẩn được 10.771 phương tiện đo (PTĐ) các loại, trên các lĩnh vực, như: lĩnh vực dung tích 4.954 PTĐ, lĩnh vực khối lượng 457 PTĐ, điện - điện tử 3.520 PTĐ, hiệu chuẩn, kiểm định 1.140 PTĐ, độ dài 182 PTĐ, áp suất 518 PTĐ.
 
Bên cạnh đó, trung tâm đã thực hiện hoạt động kiểm định đối chứng công tơ điện đối với Điện lực Quảng Bình và đồng hồ nước lạnh với Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình. Trong đó, kiểm định đối chứng 3.098 công tơ điện các loại, kiểm định đối chứng đồng hồ nước lạnh đạt 1.225/1.712 đồng hồ.
 
Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng luôn được trung tâm chú trọng. Năm 2018, trung tâm chủ trì thực hiện một số đề tài như: "Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" (giai đoạn 2); “Khảo sát chất lượng và đề xuất giải pháp kỹ thuật thiết kế hệ thống tiếp đất, phòng chống sét cho các tòa nhà và nhà ở của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khoẻ và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
 
Việc thực hiện các đề tài khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các cơ quan chức năng về công tác quản lý, giám sát và có phương án phù hợp; nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị đã được trang cấp, nâng cao tay nghề cho cán bộ phân tích, mở rộng lĩnh vực trong hoạt động phân tích thử nghiệm của đơn vị.
 
Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm cho biết: Để đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng, nhiều thiết bị hiện đại đã được đầu tư và đưa vào sử dụng ở trung tâm, như: hệ thống kiểm định đồng hồ nước lạnh, hệ thống thiết bị kiểm định công tơ điện, thiết bị kiểm tra an toàn phóng xạ buồng X-Quang, thiết bị thử áp lực đường ống cấp nước…
 
Nhờ đó, năng lực kiểm định, hiệu chuẩn của trung tâm ngày càng hiệu quả. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hợp tác cùng các sở, ban, ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định, đo lường chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay.
 
Thanh Hoa
,