.

Có 840 công trình, sản phẩm và 13.548 đề tài, sáng kiến ở các cấp

.
08:51, Thứ Sáu, 01/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", thời gian qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực hướng dẫn, tuyên truyền và động viên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đến nay đã đạt được kết quả bước đầu.

Gian trưng bày các sản phẩm hưởng ứng phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn của hội viên Hội LHPN thị xã Ba Đồn
Gian trưng bày các sản phẩm hưởng ứng phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn của hội viên Hội LHPN thị xã Ba Đồn
Theo đó, các tổ chức thành viên như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội doanh nghiệp, Hội khoa học kỹ thuật cầu đường, Liên minh các hợp tác xã… là những đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện phong trào, có chất lượng công trình, đề tài, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Theo số liệu tổng hợp từ Ủy Ban MTTQVN tỉnh, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 840 công trình, sản phẩm; 13.548 đề tài, sáng kiến ở các cấp, làm lợi trên 105 tỷ đồng. Riêng trong năm 2018, Công đoàn tỉnh có 2.300 đề tài, sáng kiến được thực hiện, làm lợi trên gần 20 tỷ đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức ngày hội “Phụ nữ sáng tạo-Khởi nghiệp” có 8 gian hàng giới thiệu, quảng bá và kết nối sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, THT, mô hình do phụ nữ làm chủ trên các lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống...
 
H.Chi
 
,