.

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ

.
14:22, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 7-3, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ năm 2018
Toàn cảnh hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ năm 2018

Năm 2017, cùng với nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền chung của tỉnh, hoạt động thông tin khoa học công nghệ (KH-CN) đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH-CN; phổ biến tri thức, thúc đẩy chuyển giao và nhân rộng kết quả KH-CN, xây dựng nguồn lực thông tin nhằm góp phần nâng cao dân trí và tạo cầu nối đưa KH-CN vào đời sống thực tiễn.

Hoạt động thông tin KH-CN được thực hiện thông qua các hình thức như: thông tin KH-CN trên Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, trang thông tin điện tử về hệ thông KH-CN địa phương. Đặc biệt, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ năm 2017 đã xuất bản được 6 số, trong đó, ban biên tập tạp chí đã sử dụng nhiều tin bài của cộng tác viên, có nhiều bài viết chứa đựng giá trị khoa học và tính thực tiễn cao.

Tại hội nghị, các cộng tác viên đã có nhiều ý kiến nhằm đưa ra những giải pháp, phương hướng góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người đọc.

Năm 2018, Tạp chí Thông tin KH-CN mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác của đội ngũ công tác viên. Trong đó, tập trung các bài viết sát với thực tiễn cuộc sống, các mô hình, ứng dụng tiến bộ KH-CN trong sản xuất, đời sống.

Thanh Hoa
              

,