.

Hoạt động khoa học công nghệ: Nhiều chuyển biến tích cực

.
08:39, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) của tỉnh đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, bám sát các yêu cầu thực tiễn. Nhiều đề tài, dự án được áp dụng vào đời sống sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Công tác quản lý các hoạt động KH-CN cũng từng bước được đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Năm 2017, công tác quản lý, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu KH-CN cấp tỉnh đã bám sát vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội. Các nhiệm vụ KH-CN đều được ứng dụng vào sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, du lịch và dịch vụ, đặc biệt là nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người lao động.

Hoạt động quản lý triển khai đề tài, dự án luôn sâu sát, chặt chẽ và có nhiều đổi mới. Trong năm có 32 đề tài, dự án được giao quản lý, trong đó có 20 đề tài, dự án chuyển từ các năm trước, thực hiện mới 13 đề tài và 16 đề tài, dự án được nghiệm thu. Nhiều đề tài có kết quả nổi trội, như: đề tài “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất biện pháp phòng, chống”; đề tài “Đánh giá mức phôi nhiễm các nguyên tố độc hại trong đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Bình”...

Đặc biệt, trong năm, Sở KH-CN cũng đã triển khai, thực hiện được 31 mô hình ứng dụng, nhiệm vụ KH-CN, trong đó, 20 mô hình, nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2016, 11 mô hình, nhiệm vụ được triển khai mới được triển khai năm 2017, 18 mô hình, nhiệm vụ đã được nghiệm thu. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao có khả năng phát triển và nhân rộng như: mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ trên đất đồi Minh Hóa, mô hình, nuôi thỏ New Zealand, mô hình trồng nấm Kim Phúc và Hoàng đế...

Lãnh đạo Sở KH-CN kiểm tra ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nguyên liệu nuôi trồng nấm tại tỉnh ta.
Lãnh đạo Sở KH-CN kiểm tra ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nguyên liệu nuôi trồng nấm tại tỉnh ta.

Nhiều dự án, ứng dụng tiến bộ cũng đã được Sở KH-CN áp dụng vào thực tiễn sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực, như: dự án xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhân giống dạng dịch thể để sản xuất giống nấm linh chi và nấm sò; dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến chăn nuôi lợn theo phương thức công nghiệp trên vùng đất cát ven biển; dự án xây dựng mô hình trồng sả xen canh với cây cao su, chưng cất tinh dầu sả và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bả thải sau chưng cất tại vùng miền núi.

Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của ngành cũng có nhiều bước chuyển biến tích cực, khắc phục những khó khăn, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Việc quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm, sản lượng chức năng đã kiểm tra 53 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, 4 trung tâm thương mại và chợ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện kiểm định 11.536 phương tiện đo, thử nghiệm được 19.810 mẫu cơ điện, vật liệu xây dựng, hóa sinh môi trường đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đo lường chất lượng và nhu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hoạt động sở hữu trí tuệ được Sở KH-CN chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa cho 76 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ cũng được Sở chú trọng, trong năm đã tiến hành thẩm định, cấp mới và gia hạn 16 giấy phép hoạt động bức xạ và 8 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 15 cơ cở bức xạ trên địa bản tỉnh.

Công tác thông tin, thống kê KH-CN cũng từng bước hiện đại hóa, chất lượng thông tin ngày càng phong phú, đa dạng, phản ánh đầy đủ hoạt động KH-CN trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2017, Sở đã xuất bản được 6 số tạp chí Thông tin KH-CN, phối hợp thực hiện 12 chuyên mục trên Báo Quảng Bình, nhiều chuyên mục và tin tức có liên quan trên sóng truyền hình Quảng Bình; thực hiện đăng ký và lưu giữ 18 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và 16 nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở.

Đặc biệt, Sở KH-CN tiếp tục triển khai các hoạt động của hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017). Kết quả, đã tuyên truyền, vận động được 69 giải pháp tham gia và có 23 giải pháp đạt giải, đáp ứng yêu cầu về các nội dung, tiêu chí của hội thi.

Theo ông Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ, trong thời gian tới, Sở KH-CN sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động KH-CN trong tỉnh, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới công nghệ, cạnh tranh lành mạnh, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, Sở tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ và công tác thông tin, thống kê KH-CN. Ngoài ra, Sở sẽ có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, các cơ quan nghiên cứu để tiếp cận, nắm bắt, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH-CN mới vào sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế địa phương...

Thanh Hoa

,