.

31 mô hình ứng dụng, nhiệm vụ sự nghiệp KH-CN được thực hiện năm 2017

.
08:46, Thứ Bảy, 20/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện được 31 mô hình ứng dụng, nhiệm vụ sự nghiệp KH-CN. Trong đó, 20 mô hình chuyển tiếp qua từ năm 2016, 11 mô hình triển khai mới năm 2017.

Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH-CN đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng phát triển và nhân rộng như: Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ trên đất đồi ở Minh Hóa; Thử nghiệm một số chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu trong thời kỳ kinh doanh; Mô hình nuôi lươn đồng không bùn; Trồng thử nghiệm nấm Kim Phúc và Hoàng đế cho năng suất cao…

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ trên đất đồi ở Minh Hóa là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thể nhân rộng.
Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ trên đất đồi ở Minh Hóa là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thể nhân rộng.

Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng tiến bộ KH-CN vào việc nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh; đưa KHCN vào phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các mặt hàng chủ lực có thế mạnh của địa phương; nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao thích ứng được với khí hậu cho nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Hoa
                                                                                           

,