.

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh

Thứ Tư, 20/12/2017, 10:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ mầm non đến phổ thông tại tỉnh Quảng Bình” đang được Hội đồng khoa học cấp tỉnh xem xét ứng dụng vào thực tiễn của ngành giáo dục.

Đề tài đã nghiên cứu đã thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh các cấp từ tiểu học đến phổ thông.
Đề tài nghiên cứu đã thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh các cấp từ tiểu học đến phổ thông.

Đây là đề tài nghiên cứu do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thực hiện với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu, chương trình hỗ trợ nhập, cập nhật, lưu trữ, xử lý, trích xuất dữ liệu học sinh trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đem lại hiệu quả cao cho các cơ sở giáo dục và các cấp quản lý trong công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ tiểu học đến phổ thông trong toàn tỉnh.

Sau 18 tháng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh các cấp từ tiểu học đến phổ thông. Đảm bảo dữ liệu liên thông, thống nhất và chuẩn hóa giữa các cấp, phục vụ tốt việc trích xuất dữ liệu cho các kỳ thi như: thi học kỳ, chuyển cấp, học sinh giỏi... Ngoài ra, đề tài cũng đã xây dựng chương trình trích xuất danh sách học sinh phục vụ các kỳ thi cho các cấp từ tiểu học đến phổ thông; xây dựng website phục vụ việc nhập, chỉnh sửa thông tin học sinh, xét lên lớp, chuyển cấp từ tiểu học đến phổ thông. Đồng thời, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, báo cáo số liệu về tình hình số lượng học sinh các cấp. Đề tài nghiên cứu không chỉ giúp tra cứu trực tuyến thông tin học sinh được dễ dàng, chính xác mà còn góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục hiện nay.                                                                     

          Thanh Hoa