.

Hội thảo 'Nghiên cứu sưu tầm và dịch một số tư liệu Hán Nôm quan trọng có liên quan đến tỉnh Quảng Bình'

Thứ Ba, 05/12/2017, 08:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học xã hội cấp tỉnh “Nghiên cứu sưu tầm và dịch một số tư liệu Hán Nôm quan trọng có liên quan đến tỉnh Quảng Bình”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ cùng các nhà nghiên cứu, học giả có uy tín ở trong và ngoài tỉnh. Đề tài đã triển khai trong 18 tháng (kể từ tháng 6 - 2016 đến tháng 11- 2017) thu được 1.892 trang tài liệu với 48 thể loại văn bản Hán Nôm bao gồm: Tài liệu Hán Nôm trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phong kiến và tài liệu Hán Nôm trong đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân.

Đề tài đã mang lại nguồn sử liệu quý giá minh chứng rõ nguồn gốc dân cư, địa giới hành chính, tình hình sinh hoạt của nhân dân, quá trình khai phá tạo nghiệp và bảo vệ mảnh đất Quảng Bình qua các triều đại phong kiến...

Các tài liệu đó là cơ sở để thực hiện số hóa, bảo tồn các tư liệu Hán Nôm quan trọng của tỉnh trước thực trạng các tài liệu ngày càng bị hư hỏng, mai một nghiêm trọng...

Mai Thế Trung
       (Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình)