.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công

Thứ Ba, 26/12/2017, 10:14 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 25-12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai hệ thống phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá công tác triển khai hệ thống phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá công tác triển khai hệ thống phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh.

Triển khai thực hiện phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Bình triển khai cài đặt và hoàn thiện hệ thống phần mềm tại Trung tâm dữ liệu điện tử, Trung tâm hành chính công của tỉnh; tổ chức cấu hình bộ thủ tục hành chính và khai báo tài khoản sử dụng cho 19 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 8 UBND huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, hệ thống phần mềm đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận hành thông suốt và liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm của từng đơn vị.

 
Qua theo dõi, một số đơn vị đã đưa vào ứng dụng thử nghiệm đạt kết quả ban đầu: UBND thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban quản lí khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Giao thông -Vận tải...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp Ban chỉ đạo triển khai đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh vào hoạt động.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công. 
                                                                         Phan Phương