.

Công bố Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:35 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Tại hội nghị, Sở thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 24-8-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Binh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Theo đó, Quy hoạch đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như sau:100% các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ đảm bảo kết nối với mạng diện rộng, đường truyền tốc độ cao; 100% cán bộ, công chức; 70% viên chức được trang bị máy tính, kết nối Internet, được cấp hộp thư điện tử công vụ; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được nâng cấp, xây dựng đồng bộ (thông tin kinh tế xã hội, dân cư, đất đai, tài nguyên, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, quy hoạch, giao thông, đô thị…); 80%-90% nghiệp vụ chuyên môn các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và 60% nghiệp vụ chuyên môn cơ quan cấp xã được tin học hóa. Mục tiêu cũng đề ra, đến năm 2025, 90% phần mềm dùng chung của tỉnh được đầu tư nâng cấp (quản lý văn bản, báo cáo trực tuyến, quản lý công chức, viên chức, số hóa tài liệu…); 90% các văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng và có ứng dụng chữ ký số (trừ các văn bản quản lý theo chế độ mật);100% sở, ngành, UBND cấp huyện; 80% UBND cấp xã có trang thông tin điện tử tích hợp kết nối trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 70% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử, giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh;100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin;100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan đoàn thể được đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thực công nghệ thông tin; 70% hộ gia đình có người hiểu biết kiến thức công nghệ thông tin để sử dụng dịch vụ công, tiếp cận được với internet.
 
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình có định hướng phát triển công nghệ thông tin đến năm 2035: Tiếp tục phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; Tiếp tục đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thiện việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị… sau hội nghị này, trên cơ sở Quy hoạch chung của tỉnh, cần xây dựng kế hoạch riêng của mình để triển khai thực hiện phát triển công nghệ thông tin hiệu quả nhất…
Phan Phương