.

Chất lượng nước biển ven bờ Quảng Bình trong ngưỡng an toàn

Thứ Sáu, 27/10/2017, 14:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là kết quả trong thông báo của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Bình) vào ngày 26-10-2017.

Theo thông báo, vào ngày 19-10, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường thực hiện việc quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Bình.

Các mẫu nước biển ven bờ tại 5 điểm: bãi biển Quảng Phú và các bãi tắm Quảng Thọ, Đá Nhảy, Nhật Lệ, Hải Ninh đã được Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình tiến hành quan trắc, phân tích các chỉ tiêu: nhiệt độ, PH, Ôxy hoà tan, tổng chất rắn lơ lửng, Amôni, Florua, Asen, Cadimi, Chì, Kẽm, Sắt.
 
Các mẫu nước cũng đồng thời được gửi cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu: Phosphat, Xyanua, Crom VI, Đồng, Thủy ngân, Mangan, Tổng Crom.
 
Kết quả, 18 chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước được quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc, phân tích do Trung tâm Quan trắc môi trường-Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố.

Xem chi tiết kết quả quan trắc tại đây

P.V