.

Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu

Thứ Ba, 22/08/2017, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-8, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Thử nghiệm một số chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu trong thời kỳ kinh doanh” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện Quảng Trạch chủ trì thực hiện.

Tòan cảnh hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ
Tòan cảnh hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ

Đề tài nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm sinh học Pseudomonas, Trichoderma và phương pháp nông dân thường dùng trên cây hồ tiêu ở 3 xã Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Tiến. Đồng thời, đánh giá quá trình sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất của cây hồ tiêu trong điều kiện trồng và chăm sóc theo quy trình trên vùng gò đồi tại các xã nói trên.

Qua 22 tháng triển khai, kết quả cho thấy, số diện tích cây hồ tiêu sử dụng các chế phẩm sinh học đã giảm được bệnh chết nhanh và cho năng suất cao hơn. Đặc biệt, chế phẩm sinh học Pseudomonas đã giảm hẳn bệnh chết nhanh do nấm Phytophthora gây ra, giảm tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ngăn chặn được ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và vật nuôi.

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên Hội đồng Khoa học đã có nhiều đánh giá, nhận xét và góp ý giúp cho nhiệm vụ được hoàn thiện hơn.

Thanh Hoa