.

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động bưu chính, viễn thông

Thứ Tư, 15/03/2017, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 14-3, Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực trạng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bưu chính, viễn thông.

Hội nghị tổng kết, đánh giá thực trạng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bưu chính, viễn thông
Hội nghị tổng kết, đánh giá thực trạng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bưu chính, viễn thông.

Trong năm 2016, hoạt động trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, về bưu chính, Sở TTTT đã làm việc với các doanh nghiệp và các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện việc chuyển trả kết quả dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh; việc tăng phí phát hành Báo Quảng Bình; việc chuyển phát hồ sơ, cấp đổi giấy phép lái xe của Tập đoàn Viễn thông Quân đội... Qua đó, hoạt động bưu chính đảm bảo kịp thời, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bưu điện đã thực hiện các dịch vụ công chuyển như: phát lương hưu trí, hộ chiếu, lý lịch tư pháp, giấy chứng minh nhân dân…; các doanh nghiệp bưu chính cũng đã đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng loại hình dịch vụ; Bưu điện tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã nhằm hiện đại hoá, hạ tầng mạng lưới.

Về hạ tầng viễn thông, đến nay Sở TTTT đã khảo sát, thẩm tra, ban hành văn bản chấp thuận phù hợp quy hoạch 971 cột ăngten Trạm BTS với 1.864 trạm BTS 2G và 3G. Các doanh nghiệp cũng đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông hiện đại, đồng bộ, mở rộng vùng phủ về khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, chất lượng mạng lưới, dịch vụ ngày được nâng lên, nhiều loại hình dịch vụ mới tiếp tục được các doanh nghiệp triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân. Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông có doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh trên 60 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động bưu chính, viễn thông vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: hệ thống văn bản quản lý còn nhiều bất cập, thiếu kịp thời, nhiều nội dung không còn phù hợp thực tế; việc thực hiện quản lý cấp phép xây dựng trạm BTS còn nhiều tồn tại cần khắc phục, nhất là hồ sơ, thủ tục chưa thống nhất ở các địa phương trong tỉnh; việc sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp chưa được chú trọng, trong đó xây dựng Trạm BTS, cáp treo, cáp ngầm chưa đúng quy chuẩn hiện hành dẫn đến mất mĩ quan đô thị và không đảm bảo an toàn; chính quyền cấp cơ sở ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới; quản lý kinh doanh sim thuê bao di động trả trước thực hiện chưa nghiêm túc...

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong thời gian tới, Sở TTTT sẽ tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản, cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng trạm BTS, kinh doanh các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Đồng thời, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về trạm BTS, sim thuê bao di động trả trước, số hoá truyền hình, vai trò hạ tầng viễn thông đối với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Riêng hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện một số giải pháp như: khẩn trương thực hiện xây dựng quy hoạch hạ tầng để chuyển đổi các cột BTS theo lộ trình của quy hoạch đến năm 2020 và định hướng năm 2030; tham gia tích cực thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong chương trình MTQG xây dựng NTM 2017; rà soát và thực hiện kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo an toàn công trình viễn thông theo quy định hiện hành; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh phát triển dịch vụ viễn thông giữa các doanh nghiệp; thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông tại các khu vực trung tâm, khu đô thị và thực hiện treo biển hiệu cáp của doanh nghiệp…

N.L