.

Các chỉ tiêu quan trắc mẫu nước biển ven bờ Quảng Bình trong giới hạn an toàn

Thứ Ba, 17/01/2017, 17:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-1-2017, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Bình) cho biết, 18 chỉ tiêu quan trắc mẫu nước biển ven bờ Quảng Bình vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Theo thông báo, vào ngày 11-1-2017, các mẫu nước biển ven bờ tại 5 điểm: bãi biển Quảng Phú và các bãi tắm Quảng Thọ, Đá Nhảy, Nhật Lệ, Hải Ninh đã được Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình tiến hành quan trắc, phân tích đồng thời gửi cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu.

Kết quả, 18 chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước được quan trắc (gồm nhiệt độ, PH, Ôxy hoà tan, tổng chất rắn lơ lửng, Amôni, Florua, Asen, Cadimi, Chì, Kẽm, Sắt, Phosphat, Xyanua, Crom VI, Đồng, Thủy ngân, Mangan, Tổng Crom) đều đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc, phân tích do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố.

Xem chi tiết kết quả quan trắc ngày 11-1

P.V