.

Bố Trạch có 75 trường học đạt chuẩn quốc gia

.
17:13, Thứ Ba, 06/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Bố Trạch đã luôn chú trọng công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó, chú trọng tập trung các trường thuộc các xã đang đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

Bố Trạch có 16/25 xã đạt tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia

Bố Trạch có 16/25 xã đạt tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia

Các nhà trường, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực chủ động làm tốt công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, cơ bản đáp ứng đủ chỗ ngồi và các điều kiện thiết yếu khác cho học sinh đến trường. 
 
Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, theo đánh giá chung, việc huy động nguồn lực còn khó khăn nên một số đơn vị trường học hoàn thành các hạng mục về cơ sở vật chất còn chậm; việc kiểm tra công nhận lại đối với một số trường chưa kịp tiến độ đề ra; một số cán bộ quản lý trường học chưa chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu để tăng trưởng cơ sở vật chất...
 
Đến nay, toàn huyện đã có 75/107 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 70%. Đối chiếu với các tiêu chí trong XDNTM, Bố Trạch có 16/25 xã đạt tiêu chí này, đạt 60%.
 
Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện chú trọng đúng mức. Công tác huy động số lượng học sinh cơ bản bảo đảm yêu cầu, đạt chỉ tiêu đề ra, hầu hết các đơn vị đã làm tốt tuyển sinh các lớp đầu cấp, thực hiện đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch từng năm học. Toàn huyện có 100% trường học (25/25 xã) được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS. 
 
H.Trà
 
 
,