.
Trường THCS Đức Ninh:

Đổi mới hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực học sinh

.
08:19, Thứ Năm, 18/03/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm (HĐTN) chiếm một vị trí quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, phát triển kỹ năng, giáo dục nhân cách, nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đây cũng là những kết quả bước đầu, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp đổi mới HĐTN cho học sinh ở Trường THCS Đức Ninh (TP. Đồng Hới), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
 
Một trong những giải pháp đầu tiên của nhà trường là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của HĐTN cho học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Thông qua các hình thức tuyên truyền, quán triệt, qua các tài liệu, hội họp, các phương tiện thông tin đại chúng..., nhà trường đã làm cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục khác trên địa bàn nhận thức được mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học và vị trí, vai trò của HĐTN trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ đó, cùng tổ chức, phối hợp thực hiện tốt các HĐTN theo quy định của ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), phù hợp với điều kiện của nhà trường.
Học sinh Trường THCS Đức Ninh tích cực tham gia các hoạt động
Học sinh Trường THCS Đức Ninh tích cực tham gia các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn".
Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác công tác xây dựng kế hoạch, Trường THCS Đức Ninh chú trọng đổi mới, phát triển chương trình, nội dung tổ chức HĐTN, bám sát mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Căn cứ vào các quy định của ngành GD-ĐT, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chuyên môn, các giáo viên, các tập thể và cá nhân khác vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung HĐTN theo 4 vấn đề được ngành hướng dẫn, đó là: hoạt động hướng vào bản thân; hoạt động hướng đến xã hội; hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp.
 
Căn cứ vào phân phối chương trình, nội dung giáo dục và dạy học trong các năm học, Trường THCS Đức Ninh đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, các giáo viên, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường… thực hiện việc phát triển chương trình, nội dung HĐTN để phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, của địa phương.
 
Các HĐTN của nhà trường được tổ chức với các chủ đề như “Học tập suốt đời”, “Mùa thu khai trường”, “Câu lạc bộ Tuổi Hồng”, “Công nghệ số”… đã bảo đảm đúng quy định của ngành GD-ĐT, đáp ứng được yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường liên kết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn gắn kết nội dung giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội thông qua các HĐTN như: “An toàn giao thông”, “Công nghệ số”, “Hội khỏe Phù Đổng chào mừng ngày 22-12”…
 
Trong thời gian qua, Trường THCS Đức Ninh đã thực hiện HĐTN trực tuyến cho học sinh có thêm những hiểu biết về cách phòng, chống đại dịch Covid-19 thông qua hoạt động “Nghỉ học nhưng không nghỉ cách phòng chống Covid-19”. Những HĐTN này không những thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên các địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, một số HĐTN được giáo viên, tổ chức Đoàn, Đội, các tổ chuyên môn của nhà trường tổ chức gắn với các chủ điểm: “Trường học của em”, “Chúng em đang trưởng thành”, “Thầy-cô, người bạn đồng hành với chúng em”, “Tiếp nối truyền thống quê hương”…
 
Cùng với việc đổi mới nội dung hoạt động, Trường THCS Đức Ninh đã chú ý tới việc đa dạng hóa hình thức, phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức HĐTN cho học sinh. Nhiều hình thức, phương pháp tổ chức HĐTN thể hiện tính giáo dục, hấp dẫn, sáng tạo, có hiệu quả cao trong việc phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh đã được Trường THCS Đức Ninh thực hiện tốt, như: tổ chức diễn đàn, câu lạc bộ, tham quan dã ngoại, văn nghệ-thể thao, sáng tác văn thơ, ủng hộ từ thiện, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sống…
 
Nhà trường cũng đã chú ý huy động mọi nguồn lực, các điều kiện để bảo đảm và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát để các HĐTN đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng mục tiêu đã đề ra. Xã hội hóa giáo dục, toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục ở xã Đức Ninh đã được thể hiện qua vai trò của nhà trường, của cha mẹ học sinh, của các tổ chức đoàn thể, chính quyền, nhà hảo tâm… trong việc tổ chức hiệu quả các HĐTN cho học sinh.
 
Có thể nói, những kết quả về đổi mới HĐTN theo hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường THCS Đức Ninh đã bước đầu tạo nên diện mạo mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, được ngành GD-ĐT, cha mẹ học sinh và xã hội ghi nhận.
 
                                                                   Xuân Giảng
 (Trường THCS Đức Ninh)
,