Thi ngoại ngữ khung 6 bậc sẽ siết chặt hơn nữa từ năm 2021?

  • 08:05 | Thứ Sáu, 04/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Từ năm 2021, ngân hàng câu hỏi phải tăng gấp đôi. Từ năm 2022, kỳ thi sẽ không được tổ chức trên giấy hoặc thi nói trực tiếp như hiện nay mà bắt buộc phải thi hoàn toàn trên máy tính.
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 
Theo đó, các yêu cầu về việc thi và tổ chức thi sẽ được nâng cao hơn so với quy định hiện hành như yêu cầu ngân hàng câu hỏi phải tăng gấp đôi số lượng, từ 2022 sẽ thi hoàn toàn trên máy tính, đơn vị tổ chức thi chịu hoàn toàn trách nhiệm...
 
Phải có ít nhất 100 đề thi
 
Theo quy định hiện hành, ngân hàng câu hỏi tại một thời điểm phải có ít nhất 50 đề thi tương đương nhau đối với môn tiếng Anh, 30 đề thi tương đương nhau đối với ngoại ngữ khác. Trong đó số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%.
 
Tuy nhiên, theo dự thảo quy định mới, từ năm 2021, ngân hàng đề như trên chỉ áp dụng đối với đề thi dành cho học sinh phổ thông. Với định dạng đề thi dành cho các đối tượng khác, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 100 đề thi, tăng gấp đôi. Đối với môn ngoại ngữ khác phải, yêu cầu ngân hàng đề vẫn giữ nguyên có ít nhất 30 đề thi.
 Biểu đồ so sánh yêu cầu về ngân hàng đề thi ngoại ngữ theo khung 6 bậc.
Biểu đồ so sánh yêu cầu về ngân hàng đề thi ngoại ngữ theo khung 6 bậc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các đơn vị có thể phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với các tổ chức có chức năng khảo thí đã có ngân hàng câu hỏi thi, đề thi được xây dựng, quản lý đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo Bộ trước khi triển khai tổ chức thi.
 
Quy định về điều kiện tổ chức thi cũng chặt chẽ hơn, không chỉ yêu cầu chung chung “có trang thông tin điện tử để phục vụ tổ chức thi” như trước đây mà yêu cầu cụ thể thơn: “có trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin: định dạng đề thi; đề thi minh họa; hình thức thi; danh sách thí sinh đăng ký dự thi; thông báo lịch thi, địa điểm thi; kết quả thi; hệ thống tra cứu xác minh kết quả thi.”
 
Từ 2022 thi hoàn toàn trên máy tính
 
Một điểm mới rất quan trọng khác là về hình thức dự thi. Theo quy định cũ, việc thi trên máy tính là không bắt buộc. Tùy vào thực tế của mình, các đơn vị có thể tổ chức thi các kỹ năng nghe, đọc, viết trên giấy; thi kỹ năng nói trực tiếp. Tuy nhiên theo dự thảo quy định mới, từ năm 2022, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy tính.
 Từ năm 2022, việc thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc sẽ phải thực hiện hoàn toàn trên máy tính. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Từ năm 2022, việc thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc sẽ phải thực hiện hoàn toàn trên máy tính. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được mở rộng hơn, không chỉ gồm đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi như quy định hiện hành mà các trường đại học cũng được phép tổ chức nếu đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học đối với chương trình đào tạo ngành ngoại ngữ đúng với ngoại ngữ tổ chức thi. Các đơn vị có nhu cầu tổ chức thi xây dựng đề án báo cáo Bộ để kiểm tra, xác nhận điều kiện bảo đảm chất lượng tổ chức thi.
 
Bộ sẽ công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Nếu đơn vị tổ chức thi sai phạm và bị đình chỉ tổ chức thi thì hết thời hạn đình chỉ sẽ phải làm lại đề án khác, trình Bộ xem xét thẩm định.
 
Dự thảo quy chế mới cũng bổ sung Khoản 1, Điều 32, quy định rõ "các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của đơn vị”./.
 
Theo Phạm Mai (Vietnam+)