Lấy ý kiến về quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa mới

  • 14:29 | Thứ Ba, 22/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Các mức chi cho công tác thẩm định sách giáo khoa, trong đó có các khoản chi cho thành viên hội đồng thẩm định, công đọc thẩm định tài liệu… sẽ được quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến đóng góp.
 
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc quản lý kinh phí thẩm định SGK giáo dục phổ thông do Hội đồng quốc gia thẩm định SGK thực hiện.
Ảnh: NGỌC DIỆP
Ảnh: NGỌC DIỆP
Nguồn kinh phí thẩm định SGK giáo dục phổ thông gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc ngân sách T.Ư) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 
Bộ Tài chính cũng quy định nội dung và mức chi thẩm định SGK phổ thông. Chi tổ chức họp thẩm định SGK: thuê hội trường, phòng, trang thiết bị gồm thuê thiết bị công nghệ thông tin, máy chiếu, thuê đường truyền, các chi phí trực tiếp khác có liên quan và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp họp Hội đồng thẩm định (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, chuyển phát tài liệu đến thành viên của Hội đồng và các khoản chi trực tiếp khác) sẽ tính theo thực tế phát sinh.
 
Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định.
 
Dự thảo cũng nêu rõ về các khoản chi cho hội đồng thẩm định, như: chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp tối đa 35.000 đồng/ tiết/ người; Chi thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ; Chi phụ cấp tiền ăn.
 
Về chi tiền công họp thẩm định, dự thảo Thông tư quy định Chủ tịch Hội đồng thẩm định tối đa 200.000 đồng/người/buổi; Phó Chủ tịch, uỷ viên, thư ký Hội đồng thẩm định tối đa 150.000 đồng/người/buổi.
 
Theo Báo Nhân Dân