.

TP. Đồng Hới: Biểu dương 50 gương học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

.
09:42, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-7, TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội biểu dương “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” giai đoạn 2016-2020. 

TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tổng kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng giai đoạn 2016-2020.
TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập và tổng kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng giai đoạn 2016-2020.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP. Đồng Hới đã đạt những kết quả đáng khích lệ. 
 
Hàng năm, trong các hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài của các địa phương và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố đều tuyên dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, góp phần đưa phong trào học tập lan tỏa sâu rộng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia.
 
Đến nay, tổ chức Hội Khuyến học TP. Đồng Hới đã phủ kín 100% khu dân cư, trường học với tổng số 25 đơn vị, 3.330 chi hội khuyến học, ban khuyến học, thu hút gần 38.200 hội viên, đạt tỷ lệ 29,5% tổng dân số thành phố. 
 
Toàn thành phố có trên 25.300 hộ được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm trên 70% tổng số hộ trên địa bàn; 113 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, chiếm 95% so với dòng họ đăng ký; 148 thôn, tổ dân phố cư đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, đạt 100% tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn; 88 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”. 
 
Quỹ khuyến học trong toàn thành phố giai đoạn 2016-2020 đạt gần 22 tỷ đồng, trong đó, quỹ tại Hội Khuyến học thành phố 2,5 tỷ đồng và tại các xã, phường và các ban khuyến học trên 19,4 tỷ đồng.
 
Tại đại hội, các mô hình học tập tiêu biểu của các xã, phường đã báo cáo tham luận nhằm nêu bật những kết quả trong phong trào thi đua thực hiện các mô hình học tập tại địa phương.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới biểu dương các tập thể học tập tiêu biểu
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới biểu dương các tập thể học tập tiêu biểu

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ thành phố đến các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 12-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới… 

Đồng thời, Hội Khuyến học TP. Đồng Hới tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xây dựng xã hội học tập trên địa bàn gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào “Học tập suốt đời”, xây dựng các gia đình học tập tiêu biểu. 
 
Dịp này, TP. Đồng Hới đã biểu dương 26 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu và Hội Khuyến học TP. Đồng Hới đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời tại các gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016-2020.
 
N.L
 
 
,