.

Quảng Ninh: Tập trung xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

.
08:27, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã được quan tâm triển khai với nhiều mô hình hiệu quả ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Thôn Văn La, xã Lương Ninh là một trong những điểm sáng trong phong trào xây dựng cộng đồng học tập. Ông Lê Xuân Hồng, Trưởng thôn Văn La cho biết, 6/6 xóm của thôn đều có tủ sách cộng đồng được đặt ở các nhà văn hóa. Nhờ đó, trong các buổi sinh hoạt thôn, xóm tại nhà văn hóa, người dân đã có ý thức đến sớm, tìm đọc các tài liệu, sách báo tại tủ sách.

Cũng từ phong trào xây dựng cộng đồng học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thôn Văn La thời gian qua phát triển mạnh với tỷ lệ học sinh khá, giỏi và đạt giải tại các kỳ thi ngày một tăng. Đều đặn hàng năm, thôn đều chọn dịp 1-6 và Tết Trung thu để trao thưởng cho học sinh đat thành tích; qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Công tác khen thưởng học sinh đạt thành tích cao luôn được huyện Quảng Ninh triển khai kịp thời.
Công tác khen thưởng học sinh đạt thành tích cao luôn được huyện Quảng Ninh triển khai kịp thời.

Với phương châm mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng là một chi hội khuyến học, hàng năm, Hội Khuyến học huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường; xây dựng mạng lưới hội, chi hội phát triển rộng khắp từ thị trấn tới các xã, thôn, bản.

Thực tế những năm qua cho thấy, gia đình, dòng họ, cộng đồng là một trong những nhân tố cơ bản hình thành XHHT, đóng vai trò quyết định trong xây dựng XHHT. Chính vì vậy, hàng năm, Hội Khuyến học huyện đã chỉ đạo các hội khuyến học xã, thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký theo các tiêu chí để phấn đấu xây dựng gia đình học tập (GĐHT).

Từ phong trào xây dựng mô hình GĐHT, Hội Khuyến học các xã, thị trấn tiếp tục phát động các dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập (DHHT) theo các tiêu chí quy định. Trên cơ sở đã đăng ký, các dòng họ đã động viên các gia đình trong dòng tộc thi đua xây dựng GĐHT, xây dựng khối đại đoàn kết, tạo nguồn quỹ để động viên giáo dục con cháu trong quá trình học tập; tổ chức biểu dương khen thưởng và rà soát các tiêu chí DHHT đề nghị các cấp kiểm tra, đánh giá, công nhận.

Bên cạnh đó, để xây dựng mô hình cộng đồng học tập (CĐHT), cấp ủy các cấp đều có nghị quyết về lãnh đạo công tác khuyến học, xây dựng XHHT; trưởng thôn, bản, tiểu khu, Ban khuyến học có chương trình tổ chức thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đầy đủ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, học tập suốt đời; đồng thời, phổ biến các tiêu chí đạt danh hiệu GĐHT, DHHT, CĐHT để mỗi gia đình, dòng họ phấn đấu đạt danh hiệu.

Việc xây dựng mô hình học tập ở thôn, bản, tiểu khu được quan tâm nhằm xây dựng phong trào làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Nhờ đó đến nay, toàn huyện có 18.289 gia đình được công nhận gia đình học tập, 303 dòng họ khuyến học và 93 cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Duận, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quảng Ninh cho biết, việc triển khai xây dựng các mô hình học tập đã đem lại hiệu quả thiết thực; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Thời gian tới, huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu; đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Trên cơ sở vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, các cấp hội khuyến học sẽ kịp thời khen thưởng và hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình đúng thực chất, có tác dụng thiết thực trong xây dựng XHHT trên địa bàn.

Th.H

,