.

Quảng Bình trên 63% trường học đạt chuẩn quốc gia

.
09:56, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện lồng ghép xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí Nông thôn mới và xây dựng trường học thân thiện. Trong học kỳ I, năm học 2018-2019, tỉnh đã tiến hành kiểm tra công nhận mới 28 trường học đạt chuẩn quốc gia. 
Các địa phương, đơn vị đã ưu tiên tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời cho các lớp mầm non 5 tuổi.
Các địa phương, đơn vị đã ưu tiên tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời cho các lớp mầm non 5 tuổi.
Cụ thể, mầm non (MN) có 9 trường (8 trường đạt mức độ 1 và 1 trường đạt mức độ 2); tiểu học (TH) có 13 trường đạt mức độ 1 (trong đó có 3 trường kiểm tra công nhận mới) và 6 trường đạt mức độ 2 (trong đó có 5 trường kiểm tra công nhận mới); THCS có 11 trường.
 
Đến thời điểm này, Quảng Bình có tổng số trường MN, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 369/585 trường, đạt tỷ lệ 63,1% (trong đó, có 88/184 trường MN, tỷ lệ 47,8%; 169/203 trường TH, tỷ lệ 83,3%; 98/166 trường THCS, tỷ lệ 59,0% và 14/32 trường THPT,THCS và THPT, tỷ lệ 43,8%).
 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hoá trường lớp học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, mua sắm trang thiết bị dạy học tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục quan tâm, xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ phòng học văn hóa được kiên cố hoá toàn ngành đạt 83% (MN 65,1%, TH 77,27%, THCS 90,18%, THPT 93,63%); tỷ lệ kiên cố hóa phòng học bộ môn đạt 86%; tỷ lệ kiên cố hóa các phòng chức năng, thư viện, thiết bị, thí nghiệm thực hành đạt 71%; 100% các trường phổ thông có thư viện. 
 
Đồng thời, các địa phương, đơn vị cũng tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời cho các lớp MN 5 tuổi, phòng học ngoại ngữ, phòng học bộ môn. Trong học kỳ I  đã có 17 trường MN được trang cấp thiết bị đồ dùng trong lớp, đồ chơi ngoài trời hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; có 87 trường phổ thông được trang cấp bộ thiết bị dạy học môn thể dục; 100% giáo viên dạy Thể dục và dạy môn Giáo dục quốc phòng-an ninh được trang cấp đầy đủ trang phục dạy thể dục thể thao và giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT bảo đảm tính đồng bộ, an toàn trong giảng dạy.
 
Nội Hà
 
 
,