.

Tập trung thực hiện tốt chương trình 'Tiếp sức đến trường' năm học 2018-2019

.
15:14, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 6-7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng để sơ kết công tác khuyến học (KH), khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Ban chấp hành mở rộng của Hội Khuyến học tỉnh đã trao đổi nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác KH, KT và XDXHHT năm 2018.
Ban chấp hành mở rộng của Hội Khuyến học tỉnh đã trao đổi nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác KH, KT và XDXHHT năm 2018.
Ngay từ đầu năm, với chủ đề thi đua “Hội Khuyến học các cấp tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập”, Hội Khuyến học các cấp với vai trò nòng cốt liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, tập hợp, đoàn kết hội viên, đẩy mạnh các hoạt động KH, KT, học tập suốt đời nhằm góp phần XDXHHT trên địa bàn toàn tỉnh. Đến tháng 6-2018, toàn tỉnh có 24 hội, chi hội trực thuộc tỉnh hội,159/159 Hội Khuyến học cấp xã, phường, thị trấn; tổng số chi hội, ban khuyến học có 3.751, tăng 132 so với năm 2017; với 228.073 hội viên, tăng 7.321 hội viên (tăng 3,2 %)
 
Các mô hình học tập được xây dựng và phát triển mạnh, như “Gia đình học tập” (GĐHT), “Dòng họ học tập” (DHHT), “Cộng đồng học tập” (CĐHT), “Đơn vị học tập” (ĐVHT) trong năm 2018. Cụ thể: 170.792 gia đình đăng ký xây dựng GĐHT, tăng 8.440 gia đình; 3.162 dòng họ đăng ký trở thành DHHT, tăng 1.911 dòng họ; 1.176 cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố đăng ký trở thành CĐHT, tăng 76 cộng đồng; 750 đơn vị cơ sở đăng ký trở thành ĐVHT, tăng 4 đơn vị so với năm 2017.
 
Bên cạnh đó, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), câu lạc bộ học tập cộng đồng (CLB HTCĐ) từng bước đi dần vào nền nếp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 159 TTHTCĐ cấp xã, 474 CLBHTCĐ. Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn chỉ đạo, phối hợp với TTHTCĐ, CLBHTCĐ xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn và tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến luật bình đẳng giới, bồi dưỡng chuyên đề về giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ thuật, khoa học công nghệ, dạy nghề, học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ, tin học, ngoại ngữ... cho học sinh, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, đã mở được 762 lớp, thu hút trên 64.200 lượt người tham gia học tập. 
 
Trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã có nhiều hình thức vận động xây dựng quỹ hội linh hoạt, nhờ vậy tổng số quỹ 3 cấp huy động được bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt được trên 21 tỷ đồng (quỹ cấp tỉnh gần 5 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở trên 16 tỷ đồng…). Trong đó, tiêu biểu là Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục-Đào tạo tổ chức đêm “Liên hoan tiếng hát thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lệ Thủy” huy động ủng hộ quỹ khuyến học với số tiền 167 triệu đồng; Hội Khuyến học xã Kim Thủy tổ chức đêm “Tiếng hát khuyến học” nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác, đã huy động ủng hộ quỹ khuyến học số tiền 137 triệu đồng; Hội Khuyến học xã Tân Thủy cũng đã huy động được 187 triệu đồng...
 
Tuy nhiên, trong hoạt động KH, KT, XDXHHT 6 tháng vừa qua cũng không tránh khỏi những hạn chế, tồn tại… Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến cùng tháo gỡ những vướng mắc, đưa ra những giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hiệu quả. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm, sự cần thiết XDXHHT, học tập suốt đời; tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển và củng cố các loại hình tổ chức của hội, nhất là chi hội, ban khuyến học cơ quan, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; kiện toàn, bổ sung nhân sự ban chấp hành còn thiếu ở một số hội cấp huyện, cương quyết thay thế cán bộ ở những hội cơ sở còn yếu. 
 
Đặc biệt, phối hợp với cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức đoàn thể, xã hội cùng hội phụ huynh làm tốt 10 hoạt động hỗ trợ trong nhà trường; trong đó, Hội Khuyến học các cấp cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học mới 2018-2019.
Nội Hà
,