.

Không được thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào

.
10:11, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đối với các Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc sở chấn chỉnh việc thu tiền bán hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. 
Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không được thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào, nếu đơn vị nào đã thu thì kịp thời trả lại cho học sinh.
Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không được thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào, nếu đơn vị nào đã thu thì kịp thời trả lại cho học sinh.
Thông tin từ Sở GD-ĐT vừa cho biết, hiện nay ở một số trường học, cơ sở giáo dục có tình trạng bán hồ sơ đăng ký tuyển sinh, thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp trái quy định, giá bán hồ sơ quá cao so với chi phí và giá cả mặt bằng thị trường, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh học sinh. Để khắc phục tình trạng này, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:
 
Không được thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào, nếu đơn vị nào đã thu thì kịp thời trả lại cho học sinh.
 
Trường hợp thực sự cần thu tiền hồ sơ đăng ký tuyển sinh thì phải có kế hoạch cụ thể, được thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị, báo cáo xin ý kiến của cấp trên có thẩm quyền và tiến hành các thủ tục thẩm định giá theo quy định.
 
Sở giao cho các phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, các giáo viên chủ nhiệm để kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thu không đúng theo quy định.
Nội Hà
,