.

Tiểu sử tóm tắt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư, 30/06/2021, 11:44 [GMT+7]

Tiểu sử tóm tắt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026

 


11:44, Thứ Tư, 30/06/2021 (GMT+7)