.

Quảng Bình, 410 năm phát triển (1604-2014)

Thứ Ba, 15/04/2014, 09:10 [GMT+7]

4. Quảng Bình kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975)

Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hậu quả của chiến tranh để lại trên đất Quảng Bình hết sức nặng nề. Nhiều làng mạc bị biến thành vành đai trắng, hàng ngàn lô cốt, phế liệu chiến tranh nằm ngổn ngang, ruộng đất bị bỏ hoang, hàng vạn nóc nhà bị đốt cháy, những hủ tục, tàn dư phong kiến, văn hóa thực dân ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc xây dựng nền kinh tế và nền văn hóa mới; thiên tai, mất mùa liên tiếp làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chỉ sau 3 năm, Quảng Bình đã khôi phục được nền kinh tế; tình hình sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp đã phục hồi nhanh chóng, công nghiệp địa phương bước đầu phát triển, đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân từng bước được cải thiện.

Ngày 16-6-1957, Hồ Chủ tịch về thăm Quảng Bình, Bác khen Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình biết gìn giữ và phát huy những thành quả của cách mạng, biết phát hiện những sai lầm trong cải cách ruộng đất và tích cực sửa chữa những sai lầm đó. Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình phải đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo xây dựng Đảng và đặc biệt Bác nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của Quảng Bình, Vĩnh Linh trong giai đoạn cách mạng mới: "Quảng Bình với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam, mọi việc tốt hay xấu của các cô, các chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ảnh hưởng đến việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải bảo đảm đánh thắng chúng trước hết".

Thành tựu của 3 năm (1958-1960) cải tạo xã hội chủ nghĩa đã tạo nên những chuyển biến căn bản của nền kinh tế làm cho đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được đẩy mạnh, tạo nên động lực chính trị quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân Quảng Bình bước vào giai đoạn mới vững vàng hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động cải tạo xã hội chủ nghĩa; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội; thống nhất tư tưởng, chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho miền Nam.

Ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt khắp các địa phương trong tỉnh (nhất là từ ngày 7-2-1965 trở đi) hòng cắt đứt giao thông vận tải, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với chiến trường và khuất phục ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Quân và dân Quảng Bình quyết chiến, quyết thắng đã đánh trả quyết liệt và giành được những thắng lợi hết sức giòn giã, mở đầu trang sử chống Mỹ cứu nước vẻ vang của quân và dân Quảng Bình. Khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã trở thành khẩu hiệu hành động của quân và dân Quảng Bình.

Cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ngày càng ác liệt, Quảng Bình đã trở thành một trong những trọng điểm đánh phá và nơi thí điểm cho mọi âm mưu thủ đoạn tàn bạo của đế quốc Mỹ. Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình xác định trách nhiệm cao cả của mình đối với cả nước: Quảng Bình là tiền tuyến lớn của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của miền Nam, một lòng một dạ hướng về miền Nam thân yêu, Trị Thiên ruột thịt, phát huy truyền thống đoàn kết chiến đấu, bất chấp mọi gian khổ hy sinh để đẩy mạnh phong trào chống Mỹ cứu nước.

Chỉ trong vòng 150 ngày đêm chiến đấu, quân và dân tỉnh ta đã bắn rơi 100 máy bay của giặc Mỹ, đồng thời vẫn bảo đảm giao thông vận tải và sản xuất tốt được Hồ Chủ tịch gửi thư khen "Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi". "Hai giỏi" trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh. Quân và dân Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn ác liệt, đánh thắng âm mưu tàn bạo của kẻ địch, hạ nhiều máy bay Mỹ. Là tỉnh đầu tiên bắn rơi chiếc máy bay thứ 100, 300 và 400 của Mỹ. Quảng Bình cũng là tỉnh dẫn đầu về thành tích bắn cháy, bắn chìm tàu chiến và tàu biệt kích Mỹ. Trong 8 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi 704 máy bay Mỹ; bắn cháy, bắn chìm 86 tàu chiến (trong đó có 77 tàu khu trục, 1 tàu tuần dương và 8 tàu biệt kích).

Đế quốc Mỹ đã sử dụng nhiều loại bom đạn và đủ các phương tiện chiến tranh hiện đại hòng hủy diệt các thôn xóm nhằm đưa Quảng Bình trở lại "thời kỳ đồ đá" nhưng sức sống của nhân dân Quảng Bình mạnh hơn cả bom đạn Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với khẩu hiệu "Bám làng mà chiến đấu, bám đồng ruộng mà sản xuất, bám hố bom mà thâm canh", quân và dân tỉnh ta không những vẫn tiếp tục sản xuất mà còn vượt diện tích đề ra. Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, nhiều nhà máy của địa phương được xây dựng và đi vào sản xuất.

Công nghiệp địa phương của Quảng Bình tuy còn đang ở trình độ công nghệ kỹ thuật thấp kém và lạc hậu nhưng sản phẩm của gần 30 xí nghiệp quốc doanh và hàng trăm hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp sản xuất ra đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quảng Bình đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảng viên đi đầu trong mọi công việc; quán triệt quan điểm "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" ra sức sản xuất tiết kiệm ủng hộ đồng bào miền Nam, Trị Thiên khói lửa. Bên cạnh đó, Quảng Bình chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đảng bộ, chi bộ 4 tốt gắn chặt với cuộc vận động thi đua "Hai giỏi", tạo được một bước chuyển biến sâu rộng trong tất cả các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo phương châm "Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn"; "thấy sai quyết sửa"; "đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Tính tiên phong của Đảng được nêu cao "Đâu khó có chỉ huy, đâu gian nguy có lãnh đạo". Đây là tiền đề tạo sức mạnh để 40 vạn nhân dân Quảng Bình ngày càng đoàn kết chặt chẽ và tin tưởng tuyệt đối vào Đảng được nhân lên gấp bội lần, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi", cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục công cuộc bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ra sức chi viện cho miền Nam, đẩy nhanh công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ ngày 5-4-1972 đến ngày 17-1-1973), lực lượng vũ trang trên địa bàn Quảng Bình đã bắn rơi 92 máy bay; bắn cháy, bắn chìm 39 tàu chiến các loại, trong đó quân và dân địa phương độc lập chiến đấu bắn rơi 41 máy bay; bắn cháy, bắn chìm 26 tàu chiến Mỹ. Các lực lượng vũ trang của Quảng Bình không chỉ chiến đấu giành thắng lợi giòn giã trên quê hương mà còn trực tiếp chiến đấu chi viện chiến trường Trị - Thiên và Lào giành nhiều thắng lợi vang dội. 

Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại trên đất Quảng Bình góp phần quan trọng cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược, buộc chúng phải ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, thực hiện xuất sắc lời dạy của Hồ Chủ tịch "đánh cho Mỹ cút", mở ra điều kiện quyết định để tiếp tục tiến lên "đánh cho Ngụy nhào".

Với tinh thần "tiền tuyến gọi, hậu phương trả lời", trong 3 năm (1973-1975), Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã huy động một triệu dân công phục vụ hỏa tuyến. 11.508 thanh niên hăng hái nhập ngũ vượt cả số lượng, chất lượng, thời gian của cấp trên giao. Riêng năm 1975, chỉ trong một đợt tuyển quân, trên 7.000 nam nữ thanh niên đã xung phong lên đường diệt Mỹ.

Trên vị trí của tuyến đầu miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, không ngại gian khổ hy sinh, góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Những chiến công xuất sắc của quân và dân Quảng Bình trên mặt trận sản xuất và chiến đấu đã được Đảng và Chính phủ tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 979 Huân chương các loại và tuyên dương 11 Anh hùng lực lượng vũ trang, 16 Anh hùng Lao động.

Theo Tài liệu tuyên truyền của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ

(Còn nữa)