.

Tỉnh ta có 1 sản phẩm được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X

Thứ Năm, 07/12/2017, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Sản phẩm của tác giả Vũ Hoài Nam (SN 1983), Công ty Điện lực Quảng Bình vinh dự là 1 trong 35 công trình, sản phẩm tiêu biểu vừa được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2017.

Vũ Hoài Nam tại lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2017.
Vũ Hoài Nam tại lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2017.

Sản phẩm của Vũ Hoài Nam tham dự Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X có tên “Giải pháp cải tạo trạm trung gian kiểu cũ thành trạm có giám sát, điều khiển xa, kết nối với Trung tâm điều khiển kết nối Quảng Bình”. Giải pháp nhằm khôi phục nhanh nhất nếu sự cố xảy ra; giám sát các tín hiệu để điều chỉnh từ đó bảo đảm chất lượng điện năng; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao hiệu suất lao động.

Giải pháp này đã được thử nghiệm trên hệ thống điện ở tỉnh ta từ tháng 3-2017 đến tháng 6-2017, sau đó lắp đặt và chính thức đưa vào hoạt động cho 3 trạm trung gian ở thị trấn Hoàn Lão; Nam Gianh, Thanh Trạch (Bố Trạch) và thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa). Sản phẩm có sự tham gia của 2 thành viên khác là Nguyễn Mạnh Duy và Nguyễn Duy Ngọc, Công ty Điện lực Quảng Bình.

Được biết, sản phẩm này đã từng đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017).

Đ.N