.

Thị xã Ba Đồn: Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ Bảy, 02/12/2017, 15:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành trong thời kỳ mới. Những năm qua, công tác này luôn được thị xã Ba Đồn chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm 2017, công tác chỉ đạo và xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được thị xã quan tâm đẩy mạnh.  Đến nay, toàn thị xã có 34 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 22 trường tiểu học (đạt tỷ lệ 91,7%), 7 trường THCS (đạt tỷ lệ 41,1%) và 5 trường mầm non (đạt tỷ lệ 25%). Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học và trình độ đào tạo tiếp tục được củng cố và phát triển hợp lý, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Trong năm 2017, thị xã đã có 4 trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia, gồm: tiểu học số 2 Quảng Văn, mầm non Quảng Tiên, THCS Quảng Trung, THCS Quảng Thọ. Tất cả các trường đều đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn cho biết, việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn của các trường. Kết quả và chất lượng giáo dục hàng năm đã làm thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân trong việc chăm lo đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các địa phương, các nhà trường. Thành công đó là nhờ sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cho đến sự ủng hộ của các ngành, các cấp và đông đảo người dân. Đặc biệt, việc đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học luôn được quan tâm".

Các trường học trên địa bàn được quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất
Các trường học trên địa bàn được quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất

Chính nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tích cực của cấp, các ngành, chất lượng giáo dục toàn diện của thị xã Ba Đồn bước đầu đã có chuyển biến. Năm học 2016 – 2017, kết quả tốt nghiệp THCS đạt 99,46%, tăng 0,16% so với năm học trước; tốt nghiệp THPT đạt 98,21%, tăng 5,4%; thi học sinh giỏi các cấp đạt nhiều kết quả cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng tăng so với các năm trước; chất lượng phổ cập giáo dục được củng cố và nâng cao.

Tuy vậy, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Ba Đồn vẫn còn nhiều khó khăn, như: cơ sở vật chất trường học, các phòng học, phòng đa chức năng, khuôn viên, trang thiết bị đồ dùng dạy học của một số trường đã xuống cấp hoặc không bảo đảm. Nguồn lực tài chính của các địa phương hạn hẹp, đời sống  người dân còn thiếu thốn, nên khó huy động kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học. Trong khi đó, các tiêu chuẩn, tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia đặt ra ngày một cao, nhất là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Cùng thời điểm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, các địa phương trên địa bàn cũng đang tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, do đó, nguồn lực tài chính đầu tư cho xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cũng gặp không ít khó khăn.

Thời gian tới, thị xã Ba Đồn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới; phát huy vai trò tự chủ, năng động, sáng tạo của các nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững về chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục....

Hồng Sâm
(Đài TT-TH  Ba Đồn)