.

Hơn 55% trường học đạt chuẩn quốc gia

Thứ Năm, 21/12/2017, 16:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các địa phương và trường học quan tâm chỉ đạo, thực hiện lồng ghép xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí nông thôn mới và xây dựng trường học thân thiện.

Các trường học luôn nỗ lực cùng địa phương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí nông thôn mới.
Các trường học luôn nỗ lực cùng địa phương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí nông thôn mới.

Riêng trong năm học 2016-2017, toàn tỉnh đã công nhận mới 23 trường (7 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 7 trường THCS), đưa tổng số trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 324/590 trường, đạt tỷ lệ 55,4% (trong đó, có 71/179 trường mầm non, đạt tỷ lệ 39,7%; 160/206 trường tiểu học, đạt tỷ lệ 77,3%; 80/165  trường THCS, đạt tỷ lệ 54,42% và 13/33 trường THPT,THCS và THPT, đạt tỷ lệ 39,4%).

Riêng vùng nông thôn có 47/147 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 32%), 129/174 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 74,1%), 61/137 trường THCS, TH và THCS đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 44,5%).

Hiền Mai