.

36 trường được công nhận trường đạt tiêu chuẩn 'An toàn về An ninh - Trật tự'

Thứ Ba, 19/12/2017, 16:03 [GMT+7]
(QBĐT) - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được các cấp quản lý giáo dục và trường học quan tâm, phát huy tác dụng tốt trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và lối sống cho học sinh, sinh viên; ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là 1 trong 24 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh - Trật tự’’.
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là 1 trong 24 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh vừa được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh - Trật tự’’.
Vì vậy, thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh, an ninh trật tự được giữ vững, kỷ cương, nền nếp trường học được thiết lập.
 
Toàn ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với 100% trường phổ thông tham gia có hiệu quả phong trào thi đua này. Đồng thời, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, thông qua nhiều nội dung hoạt
động thiết thực, gắn với thực tế địa phương, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong trường học.
 
Với những nỗ lực đó, vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3786/QĐ-UBND công nhận 36 trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh - Trật tự’’ năm học 2016-2017. Trong đó, có 24 trường THPT, 4 trường THCS và THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và 7 trường chuyên nghiệp.
Nội Hà