.

Hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài

Chủ Nhật, 23/04/2017, 10:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có những bước phát triển tích cực, góp phần đáng kể trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng dân cư tại địa phương.

Với phương châm mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng là một chi hội, hàng năm, Hội Khuyến học huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài; chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học khuyến tài, từ đó thu hút, tập hợp được nhiều hội viên tham gia. Hiện nay, toàn huyện có 50.444 hội viên, sinh hoạt ở 1.017 chi hội trực thuộc cơ sở ở các xã, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Hoạt động của các hội cơ sở và các chi hội có chuyển biến tích cực, tạo sự kết hợp chặt chẽ trong giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 19.961 gia đình hiếu học, 250 dòng họ hiếu học và 183 cộng đồng khuyến học. Qua phong trào xây dựng dòng họ hiếu học đã xuất hiện 1 số dòng họ tiêu biểu, như: dòng họ Đỗ Trung ở thị xã Kiến Giang, dòng họ Trương Tấn ở thị trấn Kiến Giang, dòng họ Đặng ở xã Phong Thủy... và các địa phương điển hình, như: thị trấn Kiến Giang, xã Mỹ Thủy, xã Dương Thủy...

Phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh trong các gia đình, dòng họ ở Lệ Thủy.
Phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh trong các gia đình, dòng họ ở Lệ Thủy.

Ông Đặng Ngọc Nghinh, Trưởng ban Khuyến học dòng họ Đặng, xã Phong Thủy cho biết, từ khi thành lập đến nay, Ban Khuyến học đã tuyên dương khen thưởng hơn 300 cháu có thành tích cao trong học tập. Trong đó, phần thưởng cho các cháu đỗ đại học là 500 nghìn đồng/suất, các cháu đỗ cao đẳng, học giỏi trung học phổ thông là 300 nghìn đồng/suất, học giỏi trung học cơ sở là 200 nghìn đồng/suất, các cháu học sinh giỏi tiểu học là 100 nghìn đồng/suất,  các cháu học sinh khá từ 100 - 200 nghìn đồng/suất. Đối với những cháu có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì mức thưởng là 1,5 triệu đồng/suất. Đối với những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài việc khen thưởng, sau khi học xong THPT còn được hỗ trợ tiền tàu xe khi đi thi đại học.

Đặc biệt, hàng năm vào những dịp lễ, tết, dòng họ đều tổ chức gặp mặt, tuyên dương những cháu có thành tích xuất sắc trong học tập. Mỗi gia đình trong dòng tộc đều lấy đó làm niềm vinh dự, tự hào để nhắc nhở con cháu phấn đấu vươn lên. Đến nay, quỹ khuyến học khuyến tài của dòng họ Đặng luôn duy trì 200 triệu đồng.

Hàng năm, các cấp hội trong huyện phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học trên tinh thần dân chủ, tự nguyện và được nhân dân ủng hộ, đồng tình. Tổng số quỹ toàn huyện huy động được từ năm 2006 đến 2016 là hơn 76,7 tỷ đồng, trong đó, quỹ khuyến học do huyện hội huy động, quản lý là 350 triệu đồng chưa kể huy động bằng hiện vật. Công tác khuyến học, khuyến tài của huyện đã chắp cánh cho nhiều ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho huyện, tỉnh.

Ông Trương Như Tâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy cho biết, những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài huyện đã có bước phát triển đáng kể; nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao... Để đưa phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, thời gian tới, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hội tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phạm Hà