.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(QBĐT) - Ngày 23-9, Tiểu ban Tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền chủ trì.

17:53, 23/09/2020 (GMT+7)
.