Những bí thư chi bộ trách nhiệm, tâm huyết

  • 10:57 | Thứ Ba, 20/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tổ chức cơ sở (TCCS) đảng là nền tảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, DN. Từ trong hoạt động đã xuất hiện nhiều điển hình bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết.
 
Những tấm gương tiêu biểu
 
Đồng chí Lê Phúc Nghĩa, Bí thư Chi bộ Sông Gianh, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Bình có thời gian giữ chức vụ bí thư chi bộ 10 năm. Những năm qua, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong công tác xây dựng tổ chức Đảng…
 
Đồng chí Lê Phúc Nghĩa chia sẻ: “Bản thân tôi luôn cố gắng rèn luyện và phấn đấu để hoàn thành chức trách được giao, giữ vững bản chất và uy tín với quần chúng, có ý thức xây dựng đơn vị và tổ chức vững mạnh. Trên cương vị công tác là Trưởng kho cảng xăng dầu Sông Gianh, tôi đã nêu cao trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ nhập, xuất hàng hóa tại kho; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng vận hành máy móc để thiết bị luôn bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa đầy đủ về số lượng, đạt chất lượng”.
 
Nhờ đó, trong giai đoạn 2018-2022, đồng chí Lê Phúc Nghĩa đã lãnh đạo chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kho cảng xăng dầu Sông Gianh vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN giai đoạn 2017-2018, bằng khen của Bộ Công thương năm 2020. Bản thân đồng chí Nghĩa đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn tại DN giai đoạn 2017-2019, điển hình tiên tiến của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2015-2020, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen giai đoạn 2015-2020.
 
Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của đại dịch Covid-19, tác động của nền kinh tế thế giới, nhưng nhiều đồng chí bí thư chi bộ trong Đảng bộ Khối DN tỉnh đã tiên phong, năng động, đổi mới cách làm, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh tuyên dương, như: Nguyễn Sỹ Hòa, Bí thư Chi bộ Chi nhánh Quảng Bình (Đảng bộ Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh); Hoàng Xuân Đình, Bí thư Chi bộ Hạt Bố Trạch (Đảng bộ Công ty CP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình); Nguyễn Ngọc Thạnh, Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật (Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình); Phan Thị Ngọc Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ (Đảng bộ Bưu điện tỉnh)…
 
Đồng chí Phan Thị Ngọc Hương chia sẻ: “Với vị trí được phân công, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đầu tàu, gương mẫu trong công việc. Đối với đảng bộ, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công tác xây dựng Đảng; đi sâu, đi sát cùng với các bộ phận sản xuất để nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc góp phần hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, đạt kết quả cao”.
 
Cụ thể, đồng chí Hương đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ cải tiến hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ/chất lượng phục vụ, điều chỉnh linh hoạt hành trình đường thư cấp 2 nội tỉnh trong mùa Covid-19 nhằm lưu thoát hàng hóa nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo, điều hành cung cấp dịch vụ linh hoạt cho các khách hàng lớn, tổ chức lực lượng bán hàng chủ động tại tất cả các đơn vị; xây dựng giá cước linh hoạt, đồng giá bảo đảm cạnh tranh, cung cấp dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng…
 
Với những nỗ lực trong công tác, đồng chí Phan Thị Ngọc Hương vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Thông tin-Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2018-2022.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh trao thưởng, tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh trao thưởng, tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu.
Lan tỏa gương sáng, xây dựng Đảng bộ khối lớn mạnh
 
Sinh thời, Bác Hồ đã xác định: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt", "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Bí thư chi bộ là thủ lĩnh, linh hồn của chi bộ, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn chi bộ, là người có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Nói cách khác, bí thư chi bộ tốt thì hoạt động của chi bộ sẽ tốt.
 
Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh cho biết, hầu hết, đội ngũ bí thư chi bộ tại Đảng bộ Khối DN tỉnh là những người công tác Đảng kiêm nhiệm, chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp... Tuy nhiên, với bản lĩnh chính trị vững vàng, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu; tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, thực thi chức trách, nhiệm vụ; nêu gương sáng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và noi theo. Các đồng chí đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng của DN, của tỉnh.
 
Trong giai đoạn 2018-2022, các đồng chí bí thư chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại chi bộ mình; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
 
Các chi bộ thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Đảng định kỳ, có sự đổi mới đa dạng hình thức sinh hoạt, nhất là những chi bộ có số đảng viên làm việc theo ca kíp, phân tán, không tập trung; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã xung kích đi đầu trong việc đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh chia sẻ: Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: "Một tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Với kỳ vọng ấy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối mong muốn các bí thư chi bộ tiêu biểu đã được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy thành tích của mình, là tấm gương sáng, lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến trong giai đoạn tiếp theo.
 
Các đồng chí bí thư chi bộ cần tiếp tục đoàn kết, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả các tác động bên ngoài, có các phương án, kịch bản gắn với giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN; chú trọng các mặt công tác xây dựng Đảng để xây dựng môi trường lao động ổn định, đoàn kết, yêu thương, củng cố niềm tin, gắn bó với DN; chủ động tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường trong nước, khu vực và thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đảng bộ Khối DN tỉnh hiện có 219 bí thư chi bộ (gồm 34 bí thư chi bộ cơ sở và 185 bí thư chi bộ trực thuộc). Trong đó, có 20 đồng chí vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh tuyên dương là bí thư chi bộ tiêu biểu, giai đoạn 2018-2022.
 
Lê Mai

tin liên quan

Bài 3: Bản anh hùng ca "Điện Biên phủ trên không"

(QBĐT) - "Không để Tổ quốc bị bất ngờ", Trung tướng Lê Văn Tri viết trong cuốn hồi ký "Mặt đất và bầu trời". Và cuộc đối đầu lịch sử 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" là một minh chứng hùng hồn, đúng như lời dự báo của Bác Hồ từ cuối năm 1967: Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội...

UBND huyện Bố Trạch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ban, ngành, địa phương đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung trả lời của UBND huyện Bố Trạch mà cử tri quan tâm.

Bài 2: Những trận "thử lửa" với pháo đài bay B52 trên bầu trời Khu 4

(QBĐT) - Ngày 18/6/1965, đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 đánh phá khu vực Bến Cát (Tây Bắc Sài Gòn). Ngày 12/4/1966, B52 đánh phá đèo Mụ Giạ và đường 12 ở Quảng Bình.