Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy

  • 10:19 | Thứ Năm, 25/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 25/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban; bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở…
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các kết luận: Số 35-KL/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Các đại biểu cũng đã được nghe nội dung các nghị quyết: Số 08-NQ/TU, ngày 10/6/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2030; số 07-NQ/TU, ngày 31/3/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 09-NQ/TU, ngày 14/6/2022 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Qua đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện sẽ tích cực, chủ động triển khai, đưa nội dung các nghị quyết, kết luận đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, chính trị của địa phương.
 
L.M
 
* Ngày 24/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức lớp học tập nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc.
Lớp học đã tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và về công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21, ban hành ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Đặc biệt, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và đặc thù công tác, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng quán triệt sâu, kỹ những nội dung, chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”...
 
Những nội dung được học tập, nghiên cứu không chỉ làm cơ sở để cấp ủy đảng và chỉ huy các cấp xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết bảo đảm sát thực, phù hợp mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhằm từng bước cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
 
Lan Anh
(Bộ CHQS tỉnh)
 

tin liên quan

Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời-bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của huyện Minh Hóa

(QBĐT) - Tháng 2/1947, Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ I được tiến hành. Đại hội đã đề ra nhiều chủ trương để đưa cách mạng của huyện nhà đi lên, trong đó có việc phải xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa.
 

Nghĩa Ninh cần chủ động rà soát lại các mặt còn hạn chế, các chỉ tiêu đạt thấp

(QBĐT) - Sáng 24/8, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Ninh về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực từ đầu năm 2022 đến nay và nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Cựu chiến binh Quảng Trạch làm theo lời Bác

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", các cấp Hội CCB huyện Quảng Trạch đã có nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả.