Nhiệm vụ của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

  • 06:23 | Chủ Nhật, 05/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
BCĐ cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban chỉ đạo TW trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.
Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập, chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là ở địa phương).
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Thủ tướng: Lắng nghe, điều chỉnh phù hợp các vấn đề nảy sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng phòng chống dịch, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh học phí phù hợp.
 

Quyết liệt và đồng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương.
 

Bộ Chính trị đề nghị BCHTW kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.