CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2027

Xây dựng hội vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống hội viên

  • 06:14 | Thứ Năm, 30/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể có liên quan… cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, Hội CCB Khối DN tỉnh đã đoàn kết, năng động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp hội thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Xây dựng hội vững mạnh
 
Các cấp Hội CCB Khối DN tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng...; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hội cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với đội ngũ cán bộ, hội viên.
 
Hiện nay, Hội CCB Khối DN tỉnh có 18 tổ chức cơ sở hội với 269 hội viên. Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng hội gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh luôn được hội chú trọng triển khai, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hội viên tích cực tham gia. Hội CCB Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội thực hiện tốt đại hội "CCB gương mẫu" cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội “CCB gương mẫu” cấp khối lần thứ II, giai đoạn 2019-2024; tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 487-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)…
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hội đã thành lập mới 1 tổ chức cơ sở hội với 23 hội viên, các hội cơ sở phát triển được 32 hội viên mới. Tuy nhiên, do đặc thù của Hội CCB trong DN, 5 năm qua, hội cũng giải thể 3 tổ chức cơ sở hội vì không đủ điều kiện để duy trì hoạt động. CCB, cựu quân nhân khi chuyển công tác, xuất ngũ, chuyển ngành về các đơn vị nếu đủ tiêu chuẩn đều được động viên đứng vào hàng ngũ của hội để tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
 
Trong điều kiện có nhiều khó khăn do tính đặc thù của DN, các cấp hội đã linh hoạt sắp xếp thời gian, chọn hình thức phù hợp để duy trì chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung, giúp hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức hội. Bên cạnh đó, nội dung, phương thức hoạt động của hội đã phong phú, đa dạng hơn trước, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hội viên tham gia sâu rộng hơn phong trào chung…
 
Nhờ đó, hàng năm, hội có 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hội viên CCB gương mẫu đạt trên 99,8%; gia đình CCB văn hóa đạt trên 99,6%. Đội ngũ cán bộ hội các cấp được thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn…
Hội CCB Khối DN tỉnh phối hợp với Công ty Xăng dầu Quảng Bình trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Hội CCB Khối DN tỉnh phối hợp với Công ty Xăng dầu Quảng Bình trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình

Bám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN, các cấp hội Khối DN tỉnh đã tích cực động viên cán bộ, hội viên gắn bó, đồng hành cùng DN khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của DN. Nhờ đó, những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19, nhưng đa số DN đã có nhiều nỗ lực vượt qua thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra hàng năm, giữ vững sự ổn định và phát triển.
 
Tại các DN, dù ở vị trí và cương vị công tác khác nhau nhưng các hội viên CCB vẫn luôn thể hiện sự gương mẫu, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội viên giữ cương vị chủ chốt trong DN đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo phát huy tinh thần của người lính trên mặt trận kinh tế, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và uy tín, thương hiệu của DN trên thị trường.
 
Hội viên là cán bộ, công nhân lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm..., góp phần tăng trưởng kinh tế cho đơn vị.
 
Ở nhiều đơn vị, nhất là các DN trên lĩnh vực nông-lâm, giao thông, xây dựng, như: Công ty CP Việt Trung, Công ty CP Lệ Ninh, Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty CP 483, hội đã vận động hội viên phát huy tinh thần năng động, tích cực vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều kiện thực tế của đơn vị để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, DN, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Với sự năng động đó, ngoài thu nhập từ lương, thưởng của DN, nhiều hội viên còn có thu nhập thêm hàng chục, hàng trăm triệu đồng từ làm kinh tế gia đình mỗi năm.
 
Hội hiện không có hộ nghèo, đời sống của cán bộ, hội viên nâng lên đáng kể; thu nhập bình quân trong năm 2021 đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng; các chế độ, chính sách của cán bộ, hội viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
 
Với tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, trong nhiệm kỳ qua (2017-2022), Hội CCB Khối DN tỉnh luôn quan tâm triển khai hoạt động xã hội-từ thiện, quyên góp ủng hộ các loại quỹ, như: "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Nạn nhân chất độc da cam", “Ủng hộ nạn nhân thiên tai, lũ lụt”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Phòng, chống dịch Covid-19”… với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.
 
Các hội cơ sở đã động viên hội viên quyên góp ủng hộ và phối hợp với chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong DN xây dựng được 10 nhà tình nghĩa cho hội viên và hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền hơn 450 triệu đồng. Các cấp hội cũng thường xuyên quan tâm tổ chức thăm hỏi, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ; thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; tổ chức phúng viếng, tang lễ, tiễn đưa đồng đội khi qua đời chu đáo, trọn vẹn nghĩa tình đồng chí, đồng đội.
 
Bên cạnh đó, hội cũng phối hợp với Đoàn Khối DN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục-thể thao, nói chuyện truyền thống, nói chuyện thời sự; tổ chức các hoạt động “Xuân biên giới”; thăm, giao lưu tặng quà các đơn vị bộ đội đóng quân ở biên giới Tổ quốc; tổ chức lễ tri ân, báo công…
 
Bước sang nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB Khối DN tỉnh đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, "Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới", không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; phát huy vị trí, vai trò của hội trên các mặt hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức đảng, chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong DN vững mạnh, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội Hội CCB đi vào thực tiễn cuộc sống; xứng đáng là một tổ chức chính trị-xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB trong khối DN.
 
 Võ Văn Dũng
Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh

tin liên quan

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng

(QBĐT) - Vừa qua, tại TX. Ba Đồn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; lãnh đạo Sở Nội vụ, ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Chủ tịch Quốc hội đến London, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh

Đúng 15h25 phút, ngày 28/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Heathrow, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle từ ngày 28 - 30/6.
 

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 thành công tốt đẹp

(QBĐT) - Ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan.