Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

  • 10:26 | Thứ Tư, 25/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy khối.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung chính, kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5/2022. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...
 
Hội nghị Trung ương 5 đã bàn các giải pháp để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách về đất đai; những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; phát triển nông thôn bền vững theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Tại hội nghị thông báo nhanh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 
A.Tuấn
 
 

tin liên quan

Để nông thôn mới... vẫn là nông thôn!

(QBĐT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa với việc tiếp sức, nhân rộng mô hình hàng rào xanh, góp phần hạn chế bê tông hóa, giữ gìn cảnh quan các làng quê là hướng đi đúng, để NTM... vẫn là nông thôn.
 

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" cần phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài 1: Gỡ "nút thắt" từ người đứng đầu doanh nghiệp

(QBĐT) - Những năm gần đây, Quảng Bình có sự phát triển mạnh về số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tuy nhiên, số lượng tổ chức cơ sở đảng hiện có ở khu vực kinh tế này còn hạn chế.