Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân tộc năm 2022

  • 16:23 | Thứ Tư, 19/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 19/01, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự, chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng 1.600 đại biểu tại 51 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố. 

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu chủ trì hội nghị
Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Năm 2021, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Đây là năm UBDT và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14.
 
Mặc dù công tác dân tộc gặp rất nhiều thách thức và khó khăn do dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố, các hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp đã khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
Ngoài việc thực hiện các chương trình, các chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương vùng DTTS và MN còn ban hành các chính sách đặc thù riêng của các địa phương, như: Chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người DTTS khó khăn; chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh là người DTTS các cấp; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại trạm y tế vùng DTTS và miền núi…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 tại các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19 kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc, một số nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp; một số chương trình, chính sách chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể...
 Các đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu  Quảng Bình
Các đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu Quảng Bình
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBDT, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước.
 
Đồng chí cũng lưu ý Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS và MN để làm tốt công tác, nhiệm vụ năm 2022.
 
 
 
Phạm Hà

tin liên quan

Huyện ủy Bố Trạch: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi, thu hút đầu tư phát triển KT-XH

(QBĐT) - Sáng 19/1, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ở tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Chiều 19/1, Trường Chính trị Quảng Bình chủ trì phối hợp với các ban, ngành tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Quảng Bình". 

Khi cán bộ gần dân, hiểu dân

(QBĐT) - Để gần dân, hiểu dân, thời gian qua, cán bộ các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lệ Thủy đã chú trọng công tác tiếp công dân; đồng thời, tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã hỗ trợ địa phương giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...