Thanh tra tỉnh: Chú trọng công tác cải cách hành chính

  • 07:24 | Thứ Ba, 21/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Theo ông Lê Công Hữu, Chánh Thanh tra tỉnh, trên cơ sở các quyết định, kế hoạch đã được ban hành, Thanh tra tỉnh chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung cải cách thể chế hành chính, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính…
 
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh luôn coi trọng công tác kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC. Các nội dung kế hoạch cơ bản được tổ chức thực hiện đồng bộ góp phần đưa hoạt động CCHC đi vào chiều sâu, gắn với hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực: Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp nhận và xử lý đơn thư bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
 
Cụ thể, công tác cải cách thể chế hành chính được Thanh tra tỉnh tiến hành thường xuyên thông qua việc kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 18 văn bản báo cáo, quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo của công dân; tham mưu UBND tỉnh xử lý 37 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền; tham gia góp ý 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh.
Ngành Thanh tra tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ngành Thanh tra tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xây dựng các kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm soát TTHC, rà soát các TTHC đang thực hiện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành và đăng tải, niêm yết công khai bộ TTHC trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh cũng như bảng tin cơ quan theo quy định.
 
Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn quy định. Trên cơ sở đó, trong năm 2021, các phòng chuyên môn đã thực hiện 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, đồng thời tham mưu UBND tỉnh tiến hành xác minh giải quyết 3/4 vụ khiếu nại, tố cáo. Kết quả, 90% các cuộc thanh tra đều rút ngắn tối thiểu 10% thời gian theo quy định của pháp luật và 3/4 vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện bảo đảm thời gian theo quy định.
 
Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Thanh tra tỉnh đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, đơn vị đã bố trí sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp bảo đảm cơ cấu vị trí việc làm theo quy định; quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
 
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, hướng tới chính quyền điện tử, Thanh tra tỉnh đã tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong xử lý công việc, thực hiện việc trao đổi các văn bản, tài liệu qua mạng; quản lý công việc và văn bản trên hệ thống mạng nội bộ cơ quan. Các công việc khác như: Tiếp công dân, xử lý đơn thư, theo dõi tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, chương trình kế toán cơ quan được thực hiện trên các phần mềm ứng dụng.
 
Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD-Office) được triển khai đồng bộ với 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ để phục vụ công tác. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh đạt trên 96% (riêng các văn bản của cơ quan Đảng thực hiện ký, gửi bằng văn bản giấy). Ứng dụng chữ ký số được thực hiện đồng bộ với 100% cán bộ lãnh đạo được cấp chứng thư số phục vụ việc ký số văn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử.
 
Để công tác CCHC của đơn vị đạt hiệu quả hơn, thời gian tới, Thanh tra tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC theo Đề án 30 của Chính phủ; xây dựng quy trình giải quyết công việc hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết.
 
Thanh tra tỉnh cũng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản có các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; đồng thời tiến hành rà soát để kiến nghị, bổ sung, sửa đổi các văn bản có nội dung không còn phù hợp” ông Lê Công Hữu, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết thêm.
 
Tính đến ngày 1-12-2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 146 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; trong đó, 21 đơn khiếu nại, 83 đơn tố cáo, 41 đơn kiến nghị phản ánh và 1 đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo. Kết quả, đã giải quyết, trả lời, hướng dẫn, chuyển hồ sơ, lưu hồ sơ đúng thời hạn 100% hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.
 
Thanh tra tỉnh đã thực hiện 146 thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông/tổng số 9 TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; trong đó 90 hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa và 56 hồ sơ TTHC đã thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích). Ngoài ra, có 90 hồ sơ được cập nhật trên phần mềm xử lý đơn, thư của Thanh tra tỉnh.

Thanh Hải

tin liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 18

(QBĐT) - Ngày 20-12, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 18 năm 2021.
 

Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

(QBĐT) - Ngày 20-12, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện năm 2021; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.