"Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021"

  • 08:24 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (khóa XVII), đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu đánh giá tình hình nhiệm vụ quý III, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV; các nhiệm vụ, giải pháp quý IV gắn liền với chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.   
 
Bài phát biểu đã đánh giá tổng thể, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng-an ninh (QP-AN), công tác xây dựng Đảng quý III, công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất, việc làm, đời sống, tư tưởng của nhân dân, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ quý III đạt được những kết quả khá tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, nhất cần nỗ lực khắc phục trong quý IV.
đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu đánh giá tình hình nhiệm vụ quý III.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đánh giá tình hình nhiệm vụ quý III, công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.
 
Trong lĩnh vực KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, bảo đảm hoàn thành “mục tiêu kép”, phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện an toàn, linh hoạt, thích ứng với các giải pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021. Khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tập trung rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành. Triển khai thực hiện kịp thời,hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN), người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 105, Nghị quyết số 116... Chủ động, linh hoạt trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN để sớm phục hồi sản xuất-kinh doanh (SXKD).
 
Quá trình thực hiện cần quán triệt các quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đồng hành cùng DN, lấy DN là đối tượng phục vụ, mọi hoạt động phải có thời hạn và được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, gây thiệt hại, lãng phí cho DN; phát huy, tôn trọng sự chủ động, sáng tạo của DN trong triển khai áp dụng các mô hình SXKD phù hợp, an toàn.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các cấp, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công do đơn vị, địa phương mình quản lý.
 
Tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm minh bạch, thông thoáng và thuận lợi; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao các chỉ số CCHC, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực xử lý công vụ để tăng cường thu hút đầu tư.
 
Rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh SXKD để tăng thu ngân sách, bảo đảm tính bền vững trong cơ cấu nguồn thu. Thực hiện tiết kiệm chi, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ đầu tư phát triển.
 
Trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị; ứng dụng công nghệ cao, chủ động trong tiêu thụ sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới (NTM), cần chú trọng tính bền vững của các tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2021 có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM. Quý IV-2021, cũng là thời điểm mưa bão, do đó cần theo dõi chặt chẽ, kịp thời diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” khi thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh.
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý IV là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các DN, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Cụm trang trại điện gió B&T...; tạo điều kiện cho các dự án mới đi vào sản xuất ổn định.
 
Cùng với quản lý chặt chẽ thị trường hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm cung ứng đủ nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất và hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, kịch bản mở cửa thị trường du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm, thí điểm các tour, tuyến du lịch mới phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong du lịch, tăng cường công tác quảng bá trên các nền tảng số.
 
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang vướng mắc về thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Đôn đốc, thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ, không triển khai do lỗi của nhà đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nhất là rác thải y tế liên quan đến dịch Covid-19
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổ chức phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, bảo đảm quy định của Bộ Y tế. Sớm có phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trở lại trường; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-thể thao, thông tin truyền thông.
 
Xây dựng kế hoạch tạo việc làm cho người lao động, nhất là lực lượng lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Khẩn trương hoàn thành công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường công tác nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy.
 
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội. Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, các nội quy, quy chế, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng vững mạnh. 
 
Trong công tác cán bộ, tập trung rà soát, kiện toàn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đẩy mạnh đổi mới công tác cán bộ theo Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh.
 
Hoàn thành việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn các mô hình tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, nắm tình hình, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Nắm chắc tình hình đời sống, tư tưởng nhân dân, nhất là trong bối cảnh số lượng lớn người dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, bảo đảm thực chất, có sản phẩm cụ thể.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tỉnh ủy đã thông qua đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết, cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.
 
N.Mai (lược ghi)

tin liên quan

Khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ tại Sở Giáo dục - Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các quy định, chính sách pháp luật, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay.

Thông báo phiên tiếp dân định kỳ tháng 10-2021 của lãnh đạo tỉnh

(QBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tháng 10-2021 của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Khai giảng trực tuyến lớp cao cấp lý luận chính trị

(QBĐT) - Ngày 12-10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT) khóa 14, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023 bằng hình thức trực tuyến.